Az ombudsman a hivatásosok készenléti beosztásának pontosításáról és kompenzációjáról

Nem határozza meg pontosan a készenléti jellegű munkakör fogalmát a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, és méltatlanul alacsony a készenléti beosztásban dolgozóknak járó pótlék. Az alapvető jogok biztosa egy szakszervezet panaszának vizsgálata után a belügyminisztertől kérte a helyzet mielőbbi rendezését.
2014. április. 16.

A jövő nemzedékek szószólója a kishantosi gazdaság történéseiről

„Az alapvető jogok biztosa és helyettese a sajtóból értesült arról, hogy Kishantosban, az eddigi biogazdaság földjein az állami földbérlet-pályázaton nyertes új gazdák beszántották a zöld vetést. A Kishantos kapcsán indult vizsgálat során a biztos és helyettese a jövő nemzedékek szószólója még tavaly decemberben megállapította, hogy a biogazdálkodás eredményeként évtizedek alatt kialakult környezeti érték méltó az alkotmányos védelemre.
2014. április. 14.

A Nemzetközi Romanapon az ombudsman és nemzetiségi helyettese a nemzetiségi középiskolai oktatás helyzetéről

A nemzetiségi középiskolai nevelés-oktatás számos problémával küzd. Nincs biztos tanulói és tanári utánpótlási bázisa, de a tárgyi feltételei is hiányosak. A nemzetiségi oktatás új szabályozása sem hézag- illetve ellentmondásmentes. A legsúlyosabb gondokat a roma nemzetiségi oktatás és az egyenlő bánásmódhoz való jog viszonya idézi elő. Megállapítások az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi jogi biztoshelyettes közös jelentéséből.
2014. április. 08.

Az ombudsman utóvizsgálata a segítő kutyák alkalmazásának feltételeiről

A törvény és a rendelet nem fedi egymást. Hiányoznak a segítő kutyákkal kapcsolatos egyes ismeretek. Nincs elegendő pályázat, tehát pénz a kutyák kiképzésére. Ugyanakkor jelentős a fejlődés a közszolgáltatók gyakorlatában, bár jogszabály nem rendelkezik arról, miként ellenőrzik az előírások betartását. Székely László alapjogi biztos a négy évvel ezelőtt hatályba lépett rendelet gyakorlati utóéletét vizsgálta.
2014. március. 17.

Az ombudsman a fővárosi hajléktalan-ellátás működéséről

Az alapvető jogok biztosa hivatalból indított átfogó vizsgálata igazolta, hogy a fővárosi hajléktalan-ellátórendszer működésében a 2013-14-es téli krízisidőszakban egyszerre voltak megfigyelhetők megoldatlan problémák és kisebb-nagyobb előrelépések. A részletes elemzést tartalmazó jelentés célja a világos helyzetkép megrajzolásán túl az volt, hogy segítse a felismert problémák megoldását.
2014. március. 14.

Fiatalok munkavállalása - az ombudsman az esélyekről és a nehézségekről

A jogszabályi környezet alkalmas az elméleti és a gyakorlati képzés összhangjának megteremtésére. A tanulmányok ideje alatt valamennyi fiatalnak lehetőséget kellene kapnia a tapasztalatszerzésre a munka világában, ezért is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kapcsolatokra a gyakorlati képzést biztosító munkáltatókkal. Bár számos kormányzati program létezik, a mai támogatási- és ösztönző rendszer nem segíti kellő hatékonysággal a végzős hallgatók és a pályakezdő fiatalok magyarországi elhelyezkedését – állapította meg Székely László ombudsman.
2014. március. 11.

"Kunyhóbontás-tervek" - az ombudsman átgondolt, jogállami megoldást sürget

A közterületi lét nem jelent kibúvót a szabályok betartása alól, de egy jogállamban alapvető jelentőségű a kiszolgáltatott helyzetben lévő hajléktalanokkal szembeni hatósági fellépés jogcíme, valamint a végrehajtás módja – emlékeztet az alapvető jogok biztosa a korábbi ombudsmani vizsgálatok megállapításai nyomán. Székely László szerint csak az érintettekkel és a szociális szakmával együttműködésben, valós segítségnyújtással párhuzamosan, kellő időt hagyva lehet megoldást találni a hosszú évek óta álló, de jogszerűtlenül felhúzott hajléktalankunyhók okozta problémákra.
2014. március. 03.

Szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás - az ombudsman vizsgálata

Nem kaptak valós segítséget a veszélyeztetettségük megszüntetéséhez, a szakemberek nem ismerték fel időben, hogy ki kell emelni a családból a szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás áldozatait. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai között a jelzéseken kívül nem volt érdemi együttműködés. Az alapvető jogok biztosa vizsgálati jelentésében a sajtó felelősségére is figyelmeztet.
2014. február. 19.

Az ombudsman a MÁV kártérítési gyakorlatáról vis maior helyzetben

Ellentmondás van az Európai Uniós szabályozás és a MÁV-Start Zrt. személyszállítási üzletszabályzata között. A MÁV-Start Zrt. ugyanis a késések esetében nem mindig a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyújtja az utasoknak az átalány kártérítést, és erről az alapvető jogok biztosa, Székely László azt állapította meg, hogy sérti a jogbiztonság követelményét.
2014. február. 17.

A művi terhesség-megszakítás szabályairól és a magzati élet védelméről

A magzati életre vonatkozó védelmi kötelezettség nem koncepcionális újdonság a magyar alkotmányos rendszerben. A terhesség-megszakítás hatályos szabályai ezért összhangban állnak az Alaptörvény emberi élet védelmére irányuló rendelkezéseivel – mutatott rá az alapvető jogok biztosa a művi terhesség-megszakítás szabályainak vizsgálata során.
2014. február. 14.

Az alapvető jogok biztosa a művi meddővé tételre vonatkozó szabályokról

Székely László ombudsman álláspontja szerint jelen pillanatban nem indokolt, a nagykorú személyek családtervezési célú művi meddővé tételének elvégzésére vonatkozó, szigorító feltételek Alkotmánybírósági előtti megtámadása. Az alapjogi biztos a Magyar Szocialista Párt frakcióvezetőjének beadványára adott válaszában főként az absztrakt indítványozás sajátos ombudsmani szempontrendszerével indokolta jogi álláspontját.
2014. február. 13.

Az ombudsman a Betegek Világnapján

A csaknem másfél évtizedes hazai ombudsmani gyakorlat egyik legfontosabb feladataként a biztos következetesen figyelemmel kíséri a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok, köztük a beteg emberek helyzetét, annak változásait.
2014. február. 11.