null Az ombudsman a Betegek Világnapján

A csaknem másfél évtizedes hazai ombudsmani gyakorlat egyik legfontosabb feladataként a biztos következetesen figyelemmel kíséri a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok, köztük a beteg emberek helyzetét, annak változásait.

Székely László, az alapvető jogok biztosa a betegek világnapján is emlékeztet arra, hogy az elmúlt években az ombudsmanok számos vizsgálata és projektje tette szóvá az egészségügyi rendszer anomáliáit és a kiszolgáltatottságot az orvos-beteg kapcsolatban. Több betegjogi panasz kapcsán születtek megállapítások arról, milyen erősen hatnak az ellátások minőségére, illetve a betegek komfortérzetére az orvos munkahelyi körülményei, szakmai megbecsültsége, az ellátások finanszírozása vagy a bérezés. Az ombudsman jelentős erőfeszítéseket tapasztalt például  a gyermekellátásban, a kórházak súlyosan beteg, idős embereket ellátó krónikus osztályain viszont - elsősorban a szakemberek hiánya okán -  sokszor keserű panaszokkal találkozik.

1993-ban II. János Pál pápa kezdeményezésére nyilvánították február 11-ét a Betegek Világnapjává azért, hogy legalább egyszer egy évben egy teljes napon át minden figyelem a beteg emberekre irányuljon.

Figyeljünk tehát rájuk! A betegekre, az elesettekre, a kiszolgáltatottakra. A mai nap üzenete azonban az egész évre szól. Az alapvető jogok biztosa megbízatásának teljes tartama alatt folytatja az egészségügy rendszerének vizsgálatát, a problémák számbavételét, a jó gyakorlatok feltérképezését.