Közérdekű adatok


1. Szervezeti, személyzeti adatok

 


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. A szervezeti struktúra

1.1.3. A szerv vezetői

Alapvető jogok biztosa
Dr. Kozma Ákos
Tel.: + (36) 1 475-7148
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: ombudsman.info@ajbh.hu

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
Tel.: +(36) 1 475-7258
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: nemzetiseg.info@ajbh.hu

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét  ellátó biztos helyettes
Dr. Bándi Gyula
Tel.:+(36) 1 475-7124
Fax: + (36) 1 269-3546
E-mail: bandi.gyula@ajbh.hu

Főtitkár
Dr. Könnyid Balázs
Tel.: + (36) 1 475-7121
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: fotitkari.titkarsag@ajbh.hu

Főtitkárhelyettes
Dr. Schmidt Gábor
Tel.: + (36) 1 475-7236
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: fotitkari.titkarsag@ajbh.hu

Rendészeti Igazgató
Dr. Wildner Domonkos
Tel.: + (36) 1 475-7176
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: wildner.domonkos@ajbh.hu

Egyenlő Bánásmódért Felelős Főosztály
Dr. Varga Judit
Tel.: + (36) 1 475-7201
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: varga.judit@ajbh.hu

Általános Vizsgálati és Hatósági Főosztály
Dr. Kovács Zsolt
Tel.: + (36) 1 475-7216
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: kovacs.zsolt@ajbh.hu

Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály
Dr. Borza Beáta
Tel.: + (36) 1 475-7113
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: borza.beata@ajbh.hu

Gazdálkodási és Humánpolitikai Főosztály (gazdasági főigazgató)
Lajterné Hudák Magdolna
Tel.: + (36) 1 475-7242
Fax: + (36) 1 269-3540
E-mail: hudak.magdolna@ajbh.hu

Informatikai és Ügyviteli Főosztály
Kovács Attila
Tel.: + (36) 1 475-7206
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: kovacs.attila@ajbh.hu

Közérdekű Bejelentővédelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály
Dr. Gulyás Attila
Tel.: + (36) 1 475-7133
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: gulyas.attila@ajbh.hu

Közjogi Főosztály
Dr. Magicz András

Tel.: + (36) 1 475-7146
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: magicz.andras@ajbh.hu

Nemzetközi Főosztály
Menyhárt Judit
Tel.: + (36) 1 475-7286
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: menyhart.judit@ajbh.hu

OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály
Dr. Izsó Krisztina 
Tel.: + (36) 1 475-7275
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: izso.krisztina@ajbh.hu 

Rendészeti Főosztály
Dr. Vámos Andrea
Tel.: + (36) 1 475-7163
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: vamos.andrea@ajbh.hu

Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
Dr. Szalai Andrea
Tel.: + (36) 1 475-7145
Fax: + (36) 1 269-1615
E-mail: szalai.andrea@ajbh.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincs az alapvető jogok biztosa által felügyelt költségvetési szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az alapvető jogok biztosa tulajdonában lévő vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet

1.4. Közalapítványok

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított közalapítvány

1.5. Lapok

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított lap

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az alapvető jogok biztosának nincs felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve

1.7. Költségvetési szervek

Nincs az alapvető jogok biztosa által alapított költségvetési szerv

1.8. Vagyonnyilatkozatok

Dr. Kozma Ákos vagyonnyilatkozatai: 2019 | 2020 | 2021 |

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet vagyonnyilatkozatai: | 2013 | 2014 2015 2016 2017 | 2018 | 2019 |
| 2019 / 1. ciklus záró | 2019 / 2. ciklus nyitó | 2020 | 2021 |

Dr. Bándi Gyula vagyonnyilatkozatai: 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

2.1.1. Tájékoztató a szerv tevékenységéről

2.1.2. A szerv működésére vonatkozó jogszabályok és más szabályok

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

Az alapvető jogok biztosa nem nyújt és nem finanszíroz közszolgáltatást

2.4. A szerv nyilvántartásai

Az alapvető jogok biztosa nem vezet nyilvános nyilvántartást.

2.5. Nyilvános kiadványok

2.5.1. Éves beszámolók

2.5.2. Projektfüzetek

2.5.3. Egyéb nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal ülések

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egyszemélyi vezetés alatt áll.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

nincs aktuális pályázat

2.9. Hirdetmények

nincs aktuális hirdetmény

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában nincs egyedi vagy különös közzétételi lista.

2.12. Közérdekű adatok újrahasznosítása

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala esetében nem értelmezhető.
 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések:

Még nem volt ilyen vizsgálat

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ellenőrzésekről szóló jelentések a www.asz.hu honlapján jelentések címszó alatt találhatók

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Még nem volt ilyen vizsgálat

3.1.4. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés. 

3.1.5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2. Számviteli beszámolók

3.3. Működés

3.3.1. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

3.3.2. Támogatások

Az AJBH költségvetéséből támogatást nem nyújt.

3.3.3. Szerződések

3.3.4. Koncessziók

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának esetében nem értelmezhető.

3.3.5. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

Az AJBH nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7. Közbeszerzések

3.3.8. Közbeszerzési eljárások

2020

- AJBH-MS licenc, laptop beszerzés:

- AJBH Honlap akadálymentesítés:

- AJBH audiovizuális technika beszerzése:

- AJBH bútorbeszerzés - közösségi terek:

- AJBH-2020 bútor 2. közbeszerzés:

2019

- Személyszállító gépjármű beszerzése:

- Informatikai beszerzés két részben:

2017
Az AJBH iktató és iratkezelő ügyviteli szakrendszerének fejlesztése az egységes elektronikus ügyintézést biztosító funkciókkal, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

Dr. Honecz Ágnes vagyonnyilatkozata

Magyar Enikő vagyonnyilatkozata