Aktuális állásajánlatok

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                       

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály


telefonos ügyfélszolgálat referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Vértanúk tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- telefonos információ szolgálat ellátása - a bejelentkezés nélkül érkező ügyfelek személyes fogadása - az ügyfelek tájékoztatása az alapvető jogok biztosának hatásköréről, az adatkezelés szabályairól - az ügyfelek számára panasz / közérdekű bejelentés személyes megtételére időpont adása - útmutatás a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerének használatáról - az ügyfelek informálása az iratok nyilvántartásba vételének időpontjáról, az ügy számáról, az ügy állásáról, feldolgozási állapotáról - iratok / dokumentumok átvétele, vissza adása - támogatási szolgáltatás biztosítása a Hivatal munkatársai számára az ügyviteli tevékenységek elvégzéséhez és az iktató és iratkezelő informatikai rendszer használatához - az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó további feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.évi CVII. törvény. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol vagy egyéb idegen nyelvtudás –
 • ügyfélszolgálati gyakorlat –
 • közigazgatásban – különösen panaszkezelés területén – eltöltött gyakorlat
 •  közigazgatási alapvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Puskai Erzsébet nyújt, a 06-1-798-3686 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 Elektronikus úton dr. Puskai Erzsébet részére a puskai.erzsebet@ajbh.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajbh.hu honlapon szerezhet.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                       

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály


Ügyfélszolgálati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Vértanúk tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához érkező ügyfelek fogadása, személyes meghallgatása, adatkezelési és hatásköri tájékoztatása, beadványuk jegyzőkönyvezése - a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerének használata - egyéb írott formában érkezett beadványok, javaslatok intézése és nyilvántartása - az iktató és iratkezelő informatikai rendszer használata - az ügyfelek informálása az iratok nyilvántartásba vételének időpontjáról, az ügy számáról, az ügy állásáról, feldolgozási állapotáról - iratok / dokumentumok átvétele, vissza adása, iratbetekintés biztosítása - az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó további feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.évi CVII. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, jogász diploma vagy NKE igazgatásszervezői végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ügyfélszolgálati gyakorlat
 • jogi / közigazgatási szakvizsga
 • egyéb nyelvismeret
 • közigazgatásban – különösen panaszkezelés területén – eltöltött gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Puskai Erzsébet nyújt, a 06-1-798-3686 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton dr. Puskai Erzsébet részére a puskai.erzsebet@ajbh.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                       

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Informatikai és Ügyviteli Főosztály


ügyviteli osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Rákóczi út 70.

Ellátandó feladatok:

Az elektronikus és papíralapú ügy- és iratkezelést, valamint az irattárazást (beleértve az évenkénti selejtezést és levéltárba adást is) végző Ügyviteli osztály szakmai vezetése, feladatok koordinálása, ellenőrzése. Ügyirat-kezelési folyamatok, ügyviteli folyamatok szervezése, a meglévő folyamatok igény szerinti módosítása. Kapcsolattartás a belső és külső szakmai szervezetekkel. Gondoskodik az érkeztetett iratok iktatásához előzetesen szükséges tárgyszó megadásáról. A Hivatal iratkezelési szabályzatának és irattári tevének kezelése, előkészítése, éves rendszeres felülvizsgálata, egyeztetése az intézményen belül, valamint a Magyar Nemzeti Levéltárral történő jóváhagyás koordinálása. Az ügyviteli rendszerhez (iktató és iratkezelő) használt statisztikai adatgyűjtést segítő kitöltési segédlet évenkénti felülvizsgálatának eredménye alapján a kódrendszer karbantartásáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyviteli osztály vezetése, szakmai tevékenységének szabályzatok szerinti koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a(z) 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, közigazgatás-szervező, (fő)levéltáros végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Ügykezelési, irattárazási vezetői területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Elektronikus iratkezelési rendszerek ismerete

• A „Szabályozott és a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások”, valamint az egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások kialakításával, használatával kapcsolatos ismeretek, és tapasztalat

• Ügykezelési folyamatszervezési ismeretek; tapasztalatok

• Elektronikus postázási szolgáltatások ismerete

• Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

    Elektronikus úton az allas@ajbh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  ​www.ajbh.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajbh.hu honlapon szerezhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Rákóczi út 70.

Ellátandó feladatok:

¾ forint házipénztár üzemeltetése, gondoskodás a megfelelő mennyiségű házipénztári pénzkészletről, pénztári be- és kifizetések kezelése, értékkezelési feladatok ellátása ¾ valuta-pénzkezelési helyi feladatok ellátása ¾ VIP kártyákkal kapcsolatos ügyintézés (kártyaigénylés, megújítás, letiltás, egyenleg feltöltés, nyilvántartás vezetés) ¾ banki utalások előkészítése, elektronikus utalások végrehajtása ¾ készpénzes számlák rögzítése a könyvelési rendszerben, azok főkönyvi könyvelésre való előkészítése ¾ nyilvántartás és feladás a bérszámfejtési program felé az utazási költségtérítésekről, valamint a reprezentációs kiadásokról; ¾ belföldi kiküldetések elszámolásának ügyintézése; ¾ értékcikkek kezelése, értékcikk nyilvántartás vezetése; ¾ nyilvántartás vezetése az előlegekről, azok számviteli elszámolása;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénztár, mint gazdálkodási egység hivatali szabályzat szerinti működtetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a(z) 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •                Magyar állampolgárság,
 •                Cselekvőképesség,
 •                Büntetlen előélet,
 •               Középfokú képesítés, pénzügyi szakképesítés,
 •                pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •                Ecostat integrált számviteli rendszer felhasználói szintű ismerete;
 •                költségvetési szervnél szerzett gyakorlat;
 •                Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajbh.hu honlapon szerezhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

                       

a különleges jogállású szervekről szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Rákóczi út 70.

Ellátandó feladatok:

A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése. A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció, dokumentumkezelés és nyilvántartás. Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása: kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv és stratégiai ellenőrzési terv elkészítése, éves ellenőrzési jelentés elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok. Így különösen a vonatkozó jogszabályok, belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint belső ellenőrzések elvégzése, tanácsadói vélemények készítése, az ellenőrzési javaslatok végrehajtásának nyomon követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A(z) 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •                Magyar állampolgárság,
 •                Cselekvőképesség,
 •                Büntetlen előélet,
 •                Felsőfokú képesítés,
 •                gazdálkodási, vagy pénzügyi ellenőrzési területen szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •                Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •                A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt végzettség
 •                Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70 § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum
 •                MS Office felhasználói szintű ismerete
 •                Gyakorlott szintű táblázat-kezelői (Ms Excel) ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Költségvetési szervnél szerzett ellenőrzési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 •                Szakmai elhivatottság,
 •                Kiváló szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,
 •                Magas szintű elemző és szintetizáló képesség,
 •                Jó problémamegoldó képesség, rendszerszemlélet,
 •                Integritás, megbízhatóság és etikus magatartás (magas szintű),
 •                Logikus gondolkodásmód, precizitás, alaposság, rendszeretet,
 •                Terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság ,
 •                Jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 •                Fegyelmezett, önálló munkavégzés,
 •                Alkalmazkodó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Önéletrajz
 •         Motivációs levél
 •         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 •         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 •         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére
 •         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani
 •         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani
 •         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton az allas@ajbh.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    www.ajbh.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a próbaidő mértéke 6 hónap. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában tüntesse fel: „AJBH belső ellenőr”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajbh.hu honlapon szerezhet.