Aktuális állásajánlatok

 

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

 

Az alapvető jogok biztosa - közismert nevén az ombudsman - alapjogvédelmi tevékenységet ellátó független alkotmányos szerv. Alapfeladata, hogy panaszbeadvány alapján vagy hivatalból az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. A biztos helyettesei révén a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését külön is figyelemmel kíséri.

 

A biztost feladatai ellátásában a különleges jogállású, központi költségvetési szervként működő Alapvető Jogok Biztosának Hivatala határozatlan idejű, teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyba

 

nemzetközi referenst

 

keres.

 

 

Új munkatársunk főbb feladatai lesznek:

 • kapcsolatot tart a Hivatal nemzetközi partnereivel, beleértve az idegen nyelvű levelezést,
 • fordítja a főosztályvezető által kijelölt anyagokat, dokumentumokat;
 • közreműködik a Hivatal nemzetközi tevékenységének összehangolásában;
 • nemzetközi szervezetek megkeresésére háttérdokumentumokat készít,
 • ellátja a Biztos, a Biztoshelyettesek, a Főtitkár, valamint a Hivatal munkatársainak külföldi utazásaival és külföldi partnerek fogadásával kapcsolatos protokolláris teendőket;
 • előkészíti és koordinálja a Biztos által egyedileg meghatározott nemzetközi projekteket;
 • részt vesz a Hivatal által megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciák, szakmai programok, egyéb rendezvények szervezésében;
 • az éves kiutazási és fogadási tervben meghatározottak szerint előkészíti a Hivatal vezetői nemzetközi tárgyalásainak szakmai háttéranyagait, beszédvázlatait, amelynek keretében gondoskodik az e tárgyalásokból eredő feladatok végrehajtásának koordinálásáról;
 • közreműködik az alapvető jogok biztosa, valamint a Hivatal arculatának nemzetközi megjelenítésében;
 • rendszeresen figyelemmel kíséri a Hivatal honlapját.

 

 

A munkakör betöltéséhez tartozó elvárások:

 • társadalomtudományok terén szerzett/jogi/közigazgatási felsőfokú végzettség;
 • felhasználói szintű számítógép kezelői ismeret (Windows, Word, Excel);
 • felsőfokú német nyelvtudás;
 • legalább középfokú angol nyelvtudás;
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség;
 • pontos munkavégzés;
 • terhelhetőség és önállóság, komplex gondolkodás;
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi / közigazgatási szakvizsga;
 • közigazgatási, jogi nemzetközi kapcsolatok terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • egyéb (francia, olasz, orosz) nyelvismeret.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Jelentkezni a bérigény megjelölésével, fényképes szakmai önéletrajz, illetve motivációs levél csatolásával a „Jelentkezem” gombra kattintva lehet.

 

Egyéb információ:

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Tájékoztatjuk, hogy pályázatra történő jelentkezésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete - GDPR - az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében - személyes adatait, valamint a beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezeljék.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menyhárt Judit, főosztályvezető nyújt, a 06-1- 475-7286-os telefonszámon.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------