null Az ombudsman a MÁV kártérítési gyakorlatáról vis maior helyzetben

Ellentmondás van az Európai Uniós szabályozás és a MÁV-Start Zrt. személyszállítási üzletszabályzata között. A MÁV-Start Zrt. ugyanis a késések esetében nem mindig a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyújtja az utasoknak az átalány kártérítést, és erről az alapvető jogok biztosa, Székely László azt állapította meg, hogy sérti a jogbiztonság követelményét.

Az üzletszabályzat szerint a feláras vonatok késése, kimaradása esetén az utas átalány-visszatérítésre jogosult, amennyiben a menetjegye árát még az utazás megkezdése előtt nem térítették vissza. Ha viszont a vonata a menetrendhez képest 60-119 perccel később érkezik célba, akkor az átalány a menetjegy árának 25 %-a, 120 perces vagy azt meghaladó késés esetén 50%-a. Az üzletszabályzat szerint a társaság mentesül az átalány kártérítési felelősség alól, ha a késés vis maior, vagyis elháríthatatlan külső ok eredménye, amelynek fogalmát az üzletszabályzat határozza meg.

A hatályos Uniós rendelet vis maior esetére sem mentesíti a vasúttársaságot az átalány kártérítés alól. Ez mindenképpen jár a késést elszenvedő utasnak. Átalányjellegű és szabott árú kompenzációról van szó annak ellensúlyozására, hogy az utas előre megfizetett egy szolgáltatást, amit azonban a vasúti társaság nem a szerződésnek megfelelően teljesített – hangsúlyozta vizsgálati jelentésében az alapvető jogok biztosa. Ugyanakkor a biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt az átalánykárt meg kell különböztetni az olyan esetleges konkrét kártól, amely a késés következményeként állt elő. Ez utóbbi esetében nem automatikus a megtérítés, az ok-okozati összefüggést az utasnak az átalány kártérítéstől független egyedi eljárásban bizonyítania kell.

Az ombudsman álláspontját alátámasztja az Európai Unió Bíróságának döntése, amely az osztrák vasúttársaság üzletszabályzatáról kimondta, hogy a rendelet nem mentesíti a vasúttársaságot a kártérítési kötelezettség alól, ha a késésre vis maior miatt került sor.

Az alapvető jogok biztosa a MÁV Üzletszabályzatának felülvizsgálatára és módosításra kérte fel a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökét.