Az ombudsman a települési adóról

Az alapvető jogok biztosa figyelemmel kíséri a települési adót megállapító rendeleteket, de nem támadja a felhatalmazó rendelkezést az Alkotmánybíróságon.
2015. március. 30.

A közfoglalkoztatás nem lehet zsákutca - ombudsmani javaslat a közfoglalkoztatottak szociális jogbiztonságáért

Székely László ombudsman egy panaszbeadvány kivizsgálása után a szociális törvény pontosítását kérte az emberi erőforrások miniszterétől, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időtartam a munkaügyi szervvel való együttműködési időszaknak minősüljön. A vizsgálat tapasztalatai alapján most ez nincs így, és e hiányosság konkrét rászoruló álláskeresők esetében komoly, kedvezőtlen következményekhez vezet. A biztos jelentésében emellett a gyakorlati problémák megelőzéséért a párhuzamos foglalkoztatáspolitikai programok és stratégiák hatékonyabb összehangolását is kezdeményezte.
2015. március. 20.

Az ombudsman a betegek jogainak védelmében - tájékozott beleegyezés kell, nem utasítás

Székely László ombudsman jelentésében egy egészségügyi intézmény által használt formanyomtatvány tartalmával kapcsolatban állapította meg, hogy az nem áll összhangban a tájékozott beleegyezés garanciális elvével. A biztos szerint a kiszolgáltatott helyzetű betegek esetében alapjogi jelentősége van, hogy tájékoztatást milyen formában kapják.
2015. március. 17.

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa az előzetes letartóztatás időtartamának meghatározásáért

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogállamiság elvéből és a személyes szabadság alapjogából szükségszerűen következik, hogy törvény rendelkezzen az előzetes letartóztatás időtartamának a maximumáról. Ezért Székely László ombudsman indítványozza az Alkotmánybíróságon a büntetőeljárásról szóló törvény azon rendelkezésének a megsemmisítését, amelyik nem tartalmazza az előzetes letartóztatás időtartamának a felső határát a legsúlyosabb cselekményekkel gyanúsított személyek esetében.
2015. március. 09.

Az ombudsman az iskolai tankönyvrendelés aggályos gyakorlatáról és annak hátteréről

Több ponton is a jogszabályok és jogállami garanciák figyelmen kívül hagyását állapította meg az iskolai tankönyvrendelés eljárását kifogásoló panaszok vizsgálatában Székely László. Az alapjogi biztos javaslatait megküldte a fenntartónak és a köznevelésért felelős szaktárcának.
2015. március. 05.

Az ombudsman az iskolai tankönyvrendelés aggályos gyakorlatáról és annak hátteréről

Több ponton is a jogszabályok és jogállami garanciák figyelmen kívül hagyását állapította meg az iskolai tankönyvrendelés eljárását kifogásoló panaszok vizsgálatában Székely László. Az alapjogi biztos javaslatait megküldte a fenntartónak és a köznevelésért felelős szaktárcának.
2015. március. 05.

Az értelmi fogyatékos gyermekek előkészítő szakiskolai képzésének megszüntetésről

Székely László ombudsman megállapította, hogy jelentős késéssel, a kellő felkészülési idő biztosítása nélkül hoztak döntést még 2014 elején a fogyatékossággal élő gyermekek előkészítő szakiskolai képzési évfolyamainak megszüntetéséről. A biztos szerint nemcsak a jogállami normákkal volt ellentétes, hanem az érintett kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek jogait is sértette az a mód és eljárás, ahogyan a döntés megszületett. Az egyes évfolyamoknak ugyanis – más megoldás híján – évet kellett ismételniük.
2015. március. 05.

Az ombudsman a pedagógus életpálya-modell és a besorolás rendszerének korrekciójáért

A 2013-tól működő új pedagógus életpályamodell és besorolási rendszer végrehajtása a biztos vizsgálati tapasztalatai szerint számos problémával, hiányossággal és bizonytalansággal terhelt. Olyan javítható hibákkal, amelyek közvetve vagy közvetlenül nem csak a pedagógusok érdekeit, elvárásait sértik, hanem a jogállamiság és jogbiztonság szempontjából is aggályokat vetnek fel. Az alapvető jogok biztosa Székely László a korrekciós ajánlás-listáját megküldte az illetékes miniszternek.
2015. március. 03.

Játszani is engedd... Az ombudsman a gyermekek szabadidős jogairól, az állam kötelezettségéről, a társadalom felelősségéről

Az alapvető jogok biztosa az új köznevelési rendszer bevezetése után fontosnak tartaná a tanulók leterheltségének átfogó vizsgálatát, figyelembe véve az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt kötelezettségeket is. Ez egyebek között előírja a pihenéshez, a szabadidő eltöltéséhez való jogokat is.
2015. február. 19.

Az ombudsman a szolgálatban lévő rendőrök mobil telefon-használatáról

Alapvető jogokat és kötelezettségeket csak törvény korlátozhat. Az ombudsman ezért a szolgálatban lévő rendőrök magántelefonjának használatát tiltó miniszteri rendelet helyett törvényi szabályozást javasolt, illetve a szolgálati kommunikációs eszköz magáncélú engedélyezésének kiegyensúlyozott, indokolt és megkülönböztetés nélküli eljárását szorgalmazta.
2015. február. 17.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a betegek jogainak világnapján

A betegek jogainak világnapján fontos arra emlékezni és emlékeztetni, hogy kiszolgáltatott helyzetbe bárki, bármikor kerülhet: elegendő ehhez egy betegség vagy baleset bekövetkezése. Ahhoz, hogy ilyen helyzetben is megőrizhessük emberi méltóságunkat és önrendelkezésünket, nemcsak törvényi garanciák és azok érvényesülését monitorozó alapjogvédő intézmények szükségesek, hanem a betegek jogtudatossága és az egészségügyi szereplőinek nyitottsága, hozzáállása is.
2015. február. 11.

Az ombudsman az UNIQA kártérítési gyakorlatáról és a jogbiztonság követelményéről

Székely László ombudsman szerint sérti a jogbiztonság követelményét az UNIQA Biztosító Zrt. kárfizetési gyakorlata, amely különbséget tesz az alapján, hogy a javítás során vele szerződéses kapcsolatban álló vagy pedig más forgalmazóktól rendelték-e az alkatrészt. Az alapvető jogok biztosa felhívta a biztosítót, hogy vizsgálja felül a kárfizetési gyakorlatát.
2015. február. 10.