Equinet-szeminárium az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelemről - Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes közleménye

Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelem tárgyában megrendezett Equinet-szemináriumról.
2016. november. 10.

A megalázó, rossz bánásmód soha nem lehet válasz - az alapvető jogok biztosa a kaskanytúi óvodában történt "fegyelmezésről" és az ilyen helyzetek megelőzéséről

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az az óvónő, aki egy fegyelmezetlen gyermek kezét összekötözte, így reagálva az óvodás agresszivitására. Ezt állapította meg Székely László ombudsman, aki szerint az óvónő visszás válaszát kiváltó helyzet kialakulása eleve megelőzhető lett volna akkor, ha az óvoda még időben kezdeményezte, javasolta volna a gyermek szakértői vizsgálatát. Így már korábban lehetőség lett volna arra, hogy a magatartási problémás gyermek megfelelő pedagógia ellátást, támogatást és segítséget kapjon.
2016. november. 09.

Aggasztó fejlemények a szombathelyi Falco Zrt. fafeldolgozó üzeménél

A jövő nemzedékek szószólója aggodalommal értesült a Falco Zrt. szombathelyi gyártelepén november 7-én történt ipari balesetről. Közvetlenül ugyan senki sem sérült meg, ám a robbanás és az azt követő tűz a környéken élők egészségével kapcsolatos további kockázatokat is felvethet. Szabó Marcel a gyár működésével eddig is járó környezetterhelés csökkentése érdekében is kéri a baleset körülményeinek tisztázását.
2016. november. 09.

Az ombudsman a fogyatékossággal élő emberek kedvezményes mozijegy vásárlásának online lehetőségéről

Egy mozgásában korlátozott ember online módon kívánt jegyet vásárolni egy mozifilmre, azonban azt tapasztalta, hogy a jegyek kiválasztásánál a „típus" menüpont alatt nem választható a fogyatékossággal élő személyek számára biztosított kedvezmény. Az I.T. Magyar Cinema City Kft. gyakorlatát sérelmezve a panaszos az alapvető jogok biztosához fordult, aki vizsgálata végén aggályosnak nevezte a helyzetet és a vállalkozástól a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását kérte.
2016. október. 19.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17. napját. A világnap elsődleges feladata, hogy a szegények helyzetére és a szegénység kialakulásának társadalmi és gazdasági okaira, hátterére irányítsa a figyelmet. A szegénységben élő emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, problémáik megoldása a világ minden pontján, így az Európai Unió valamennyi tagállamában is kiemelt jelentésű feladat.
2016. október. 17.

Az alapvető jogok biztosának jelentése egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az alapjogi biztos egy panaszügy vizsgálatakor több olyan mulasztást, jogszabályi és szakmai problémát tárt fel, amely miatt az autizmus spektrumzavarral élő személyek a pszichiátriai ellátásuk során nem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez. Székely László ombudsman jelentésében nemcsak az egyedi ügyben jelezte az ellátás körülményeivel kapcsolatos problémákat, hanem rendszerszinten több általános ajánlást is megfogalmazott.
2016. október. 12.

Az alapjogi biztos vizsgálatot rendelt el a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán, a bicskei Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthonban felmerült szexuális zaklatás ügyében

Az alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálja, hogy megtették-e, illetve ha igen, akkor hogyan tették meg azon lépéseket, amiket négy éve, ugyancsak a bicskei gyermekotthonban felmerült szexuális molesztálás gyanújának kivizsgálásáról kiadott jelentés sürgetett. Székely László ombudsman a mostani eset kapcsán ismét felhívja a figyelmet a média fokozott felelősségére, a hiteles, alapos tájékoztatás fontosságára is az ilyen érzékeny, gyermekeket ért szexuális abúzust felvető, társadalmi felháborodást kiváltó ügyekben.
2016. október. 11.

A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a fővárosi szmogriadó ügyében

A jövő nemzedékek szószólója a téli időszak közeledtével – az előző év tapasztalatainak tanulságait levonva – egy esetleges szmogriadó esetén a budapesti polgárok tájékoztatásának javítását és pontosítását, valamint a légszennyezés csökkentését szolgáló korlátozások teljes körének alkalmazását kéri a főpolgármestertől valamennyi ezt indokoló esetben.
2016. október. 10.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a korlátozottan cselekvőképes várandós kiskorú személyek terhesség-megszakítási kérelemének elbírálására vonatkozó eljárásról

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint időszerű a 14 és 18 év közötti, korlátozottan cselekvőképes kiskorúak terhesség-megszakításának kérelmezésére és ebben a törvényes képviselő szerepére, nyilatkozatára vonatkozó előírások áttekintése és kiegészítése. Székely László ombudsman jelentésében arra hívta fel a szaktárca figyelmet, hogy egy ilyen súlyos krízishelyzetben világos, egyértelmű jogi előírások szükségesek, és módszertani útmutatókkal kellene segíteni a családvédelmi szolgálatok és a gyámhatóság munkáját.
2016. október. 06.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a kettős szükségletű gyermekek ellátásának helyzetéről

Az alapvető jogok biztosának átfogó, helyszíni vizsgálatsorozatra épített vizsgálata számos komoly, rendszerszintű problémát, hiányosságot tárt fel a szakellátásban élő kettős szükségletű gyermekek, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai betegellátás helyzetében. Székely László ombudsman szerint a kiszolgáltatott gyermekek és családjaik jogainak védelme érdekében nem tűr halasztást a tárgyi és személyi feltételek, a hozzáférhetőség és a szakmaközi együttműködés javítása, így a gyermekek érdekével ellentétes kényszerpályák csökkentése.
2016. október. 03.

A jövő nemzedékek szószólójának aggályai a Kanadával tervezett szabadkereskedelmi megállapodás ügyében

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel szerint az Európai Unió Bíróságának kellene választ adnia a kanadai szabadkereskedelmi megállapodással (CETA) kapcsolatos aggályokra.
2016. szeptember. 29.

Sorozatos jelzőrendszeri hibák, mulasztások és az együttműködés hiánya vezetett a tragédiához - az alapjogi biztos vizsgálata az éhen halt gyöngyösi kisgyermek ügyében

Hivatalból folytatott vizsgálata során az ombudsman megállapította, hogy a házi gyermekorvos, a gyermekjóléti központ és a gyámhatóság sorozatos mulasztásai, szakmailag érthetetlen lépései miatt sem sikerült megakadályozni azt, hogy a szülők a gyermeküktől a táplálékot hosszú ideig megvonják, a jelzőrendszeri tagok hibái így közvetve szerepet játszottak a gyöngyösi kisgyermek halálában. Székely László a hasonló tragédiák megelőzésére jelentésében több ajánlást is megfogalmazott.
2016. szeptember. 28.