null Fogjunk össze a talaj és a termőföldeink védelméért!

Egyre fogyatkozó termőföldjeink és talajaink további pusztulásának megakadályozására uniós szintű jogszabály és nemzeti talajvédelmi stratégia megalkotását szorgalmazta Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószólója, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége egy konferencián, amelyet az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában rendeztek.

 

A termőtalaj az egyik legfontosabb globális és lokális stratégiai erőforrásunk. Ezen terem meg az élelmünk, ez a biológiai sokféleség megőrzésének és a földből élők megélhetésének is az alapja. Fontosságának ellenére az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb mértékben vontak ki a termőföldeket a művelésből. Bevásárlóközpontok, logisztikai központok, ipari parkok, autópályák és egyéb beruházások miatt mind több termőföldet építenek be hazánkban is. Ezzel az úgynevezett zöldmezős beruházással párhuzamosan, az intenzív mezőgazdasági művelés következtében a megmaradt termőtalajaink is nagyságrendekkel gyorsabban pusztulnak, mint amennyi idő a talaj megújulásához szükséges lenne. Ehhez járul az is, hogy a biomassza egyre nagyobb részét elégetjük. Mindezt tudjuk, és mégsincs uniós szintű jogszabály, amelyet kifejezetten a termőtalajaink védelmére alkottak volna meg, és hazánknak sincs talajvédelmi stratégiája – hangzott el A termőtalaj, a termőföld védelmének aktuális kérdései  című konferencián, amelyet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége szervezett. 

 

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója a jövő nemzedékek és a talaj kapcsolatáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a talaj nem helyettesíthető, helyhez kötött érték. Olyan vagyon, melynek gazdasági értékelése nem tükrözi természeti értékét, a talajfunkciók ellátásához nélkülözhetetlen élővilágát. Kiemelte, hogy a talajvagyonhoz nem csak a mezőgazdasági termőterületek, az erdők, a természeti területek, hanem a városok talaja is hozzá tartozik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Alaptörvényből fakadóan a talaj védelme, fenntartása és megőrzése a jövő számára mindenki kötelessége.  

 

A talajaink pusztulása, valamint a termőföldek tönkretétele más gazdasági célból nemcsak hazánkban probléma, hanem globális jelenség. A fejlődő országokban rengeteg termőföldet, termőtalajt tesznek tönkre a sokszor hatalmas bányászati, illetve kőolajkitermelő beruházások, valamint agroüzemanyag célú olajpálma ültetvények létesítése során. Ezeket a beruházásokat nemegyszer az emberek megtakarításaiból pénzelik a kereskedelmi bankok. Ezért fontos, hogy aktív állampolgárként és ügyfélként mi is felemeljük szavunkat a termőföldeket pusztító beruházások finanszírozása ellen – hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.

 

Az Európai Unióban még nincs olyan jogszabály, amely uniós szinten megvédené a talajainkat, termőföldjeinket. Ezért fontos lépésnek tartjuk, hogy több mint 400 európai civil szervezet fogott össze a People4Soil (Emberek a talajért) európai polgári kezdeményezés* keretében, amely szorgalmazza, hogy szülessen meg egy ilyen talaj- és termőföldvédelmi uniós jogszabály. Ehhez a kezdeményezéshez várjuk a magyar állampolgárok csatlakozását is – tette hozzá Fidrich Róbert.

 

 Kapcsolat:

Sulyok Katalin, AJBH, telefon: (1)475-72-11

Fidrich Róbert, Magyar Természetvédők Szövetsége, telefon: (70)340-8965

 

* A People4Soil (Emberek a talajért) európai polgári kezdeményezéshez itt lehet csatlakozni:  https://people4soil.eu/hu