null "A szomszéd ablaka" címmel tartottak rendezvényt a médiaoktatás és az egyéni felelősségvállalás témájában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

2016. december 8-án házigazdaként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont „A szomszéd ablaka" című szakmai rendezvénynek. A találkozót az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kettős szándékkal hívta össze: az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak részét képező globális felelősségre nevelésről való eszmecsere és az UNESCO társult iskolák hálózata életre keltése céljából. A programon a Vizuális Világ Alapítvány az általa életre hívott, UNESCO-védnökséget élvező „Te döntesz: kihúzod magad vagy kihúzod magad!" című kiállítást és kreatív, a médiatudatosság fejlesztését célzó oktatási projektjét mutatta be.

Az eredményes rendezvényen közel nyolcvan iskolavezető, pedagógus és diák vett részt, a program széleskörű együttműködésben valósult meg: a Zöld Kakas Líceum diák-médiacsapata dokumentálta a történteket. A hat magyarországi iskola diákjai által készített, történelmi fotókon alapuló kiállítás 2016. december 22-ig ingyenesen megtekinthető az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában.

A szakmai rendezvény egyik előzménye az volt, hogy 2016 elején adta ki azt a jelentését az alapvető jogok biztosa, amelyben a médiaértés-oktatás jelenlegi helyzetét, problémáit elemezte alapjogi oldalról. 2016 májusában pedig a jelentés apropóján a Hivatal külön műhelybeszélgetést szentelt e gyermekeink jövőjét nagyban meghatározó terület helyzetének megvitatására. A jelentésben akkor az ombudsman első lépésként arra kérte fel a szaktárcát, hogy készíttessen a médiaértés-oktatás hatékonyságát felmérő, átfogó kutatást, helyzetelemzést, tegyen lépéseket a szakképesítéssel rendelkező pedagógusok létszámának növelése érdekében, a pedagógusképzés tananyagában pedig kapjon szerepet az online bántalmazás elhárításának tematikája.

Szalayné Sándor Erzsébet biztoshelyettes köszöntőjében kiemelte, hogy nemzeti kulcskérdés a médiaoktatás, a digitális alapműveltség megteremtése, a kiemelt fókusz az online világ kihívásaira, lehetőségeire és mindezek következményeire történő figyelemfelhívás. Mindez ugyanis a jelen, ezek a kérdések ott vannak a mindennapjainkban, az iskolában, az otthonainkban. Hangsúlyozta, hogy gyermekeinket a médiaoktatás eszközeivel is fel kell készíteni a felelős médiahasználatra, az őket körülvevő digitális világ információinak értő, kritikus megítélésére. Ebben az iskolának, az államnak, a civil-szakmai szférának, a szülőknek is felelősségük van. Utalt arra, hogy a válaszok keresése a gyermekek jogainak kiemelt szerepével, a jogtudatosság előmozdításával, a gyerekek és szülők bevonásával európai ügy. Nem véletlenül kapott prioritást az Európai Unió 2016 és 2021 közötti gyermekjogi stratégiájában a gyermekek jogainak érvényesülése a digitális környezetben.

A biztoshelyettes emellett felhívta arra is a figyelmet, hogy ma már nem tudjuk és nem is érdemes megkerülni az olyan kérdéseket és problémákat, amelyeket a tömegmédia, a digitális média vagy ezen belül a közösségi média vet fel. A kérdés, hogy ezekre a mai kor szülői, a jelenlegi magyar oktatás pedagógusai, tanárai az óvodától az egyetemig hogyan és mikor tudnak reagálni; hogyan tudunk a magunk, a gyermekeink és a jövendő generáció számára előnyt, örömet és lehetőséget kovácsolni a hihetetlenül nagy tempóban zajló digitális fejlődés közepette. Rámutatott arra is, hogy ehhez az út az oktatási területen biztosan nem a diákok terheinek további növelésén át vezet, hanem az élményszerű oktatás és a kompetencia-fejlesztés jelenti a megoldást, amelyre kiváló példa a rendezvényen bemutatott, a médiatudatosság fejlesztését célzó oktatási projekt.

Az UNESCO „Társult Iskolák Projekthálózat" programját 1953-ban hozták létre azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság UNESCO-s célkitűzések szellemében történő nevelését. Napjainkra 180 ország mintegy 9000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz, amelynek tagjai olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a tanulók nemzetközi érdeklődésére, a fenntartható fejlődés iránti érzékenységére, illetve a békés együttélésre és a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére.

Fotók: Kocsis Judit, Vizuális Világ Alapítvány