Az ombudsman megállapításai a bélapátfalvai idősek és fogyatékosak otthonának problémáiról

A fogyatékos bentlakók emberi jogainak teljesebb gyakorlását garantálhatja, hogy egy nagy létszámú intézményből lakóotthonokba költözhettek és ezzel lehetőségük nyílt az önállóbb életvitelre. Ugyanakkor az intézményben továbbra is jelentős probléma az alkalmas és szakképzett ápolók hiánya – állapította meg az alapvető jogok biztosa a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona körülményeinek vizsgálatában.
2017. január. 20.

Az ombudsman a kerekesszékes mozgáskorlátozottak betegszállításának egyenlő esélyeiért

A betegszállító szolgáltatók a mozgásában korlátozott beteggel csupán a könnyű szerkezetű, összecsukható kerekesszéket szállítják el, az elektromos kerekesszéket nem. Székely László ombudsman szerint ez megnehezíti az érintettek egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését, szemben áll az önrendelkezés szabadságával, sérti az egyenlő bánásmód követelményét és a fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, valamint nemzetközi kötelezettségét.
2017. január. 18.

Az ombudsman az Alkotmánybíróságtól kéri az ásotthalmi önkormányzat alapjogsértő rendeletének megsemmisítését

Sajtóhíradások tudósítottak róla, és magánszemélyek Székely László alapjogi biztosnak küldött beadványai is kifogásolták Ásotthalom Nagyközség Önkormányzatának egy nemrégi rendeletét. A biztos áttekintette a helyi szabályozás kapcsán felmerülő alkotmányossági aggályokat, és az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte az érintett rendelkezések megsemmisítését.
2016. december. 20.

"A szomszéd ablaka" címmel tartottak rendezvényt a médiaoktatás és az egyéni felelősségvállalás témájában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

2016. december 8-án házigazdaként az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont „A szomszéd ablaka" című szakmai rendezvénynek. A találkozót az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kettős szándékkal hívta össze: az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljainak részét képező globális felelősségre nevelésről való eszmecsere és az UNESCO társult iskolák hálózata életre keltése céljából. A programon a Vizuális Világ Alapítvány az általa életre hívott, UNESCO-védnökséget élvező „Te döntesz: kihúzod magad vagy kihúzod magad!" című kiállítást és kreatív, a médiatudatosság fejlesztését célzó oktatási projektjét mutatta be.
2016. december. 09.

Az alapvető jogok biztosa az első- és másodfokú gyámhatóságok túlterheltségéről és az ügyintézési határidők tarthatóságának kérdéséről

Az alapjogi biztos szerint komoly problémát jelent a gyakorlatban, hogy a fővárosban és megyék döntő többségében az első- és másodfokú gyámhatóságok jelentős része létszámhiány miatt nem képes tartani az ügyintézési határidőket, a hatóságok bizonyítottan túlterheltek. Székely László ombudsman az eljárások lefolytatásának akadályai között szabályozási problémákat tárt fel és ismét felhívta a figyelmet a fluktuáció kapcsán a képzések, a továbbképzések, a szupervízió alkalmazásának fontosságára, továbbá az eseti döntéstárak, módszertani levelek szerepére.
2016. december. 02.

Fogjunk össze a talaj és a termőföldeink védelméért!

Egyre fogyatkozó termőföldjeink és talajaink további pusztulásának megakadályozására uniós szintű jogszabály és nemzeti talajvédelmi stratégia megalkotását szorgalmazta Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószólója, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége egy konferencián, amelyet az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában rendeztek.
2016. november. 24.

Emléknap a magyarországi szlovének első tudós kutatója, Pável Ágoston tiszteletére

Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hivatásos tudós kutatója születésének 130. évfordulója adott alkalmat arra, hogy 2016. november 23-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában emléknap szervezésével emlékezzünk egy kiváló ember és tudós munkásságára. Az utolsó igazi polihisztorok egyikeként Pável Ágoston mint tanár, nyelvész, néprajzkutató, költő és műfordító egyaránt maradandót alkotott nem csak szűkebb közössége, a magyarországi szlovének számára, hanem Vas megye szellemi életének egyik legkiemelkedőbb alakjaként a többségi társadalom által is elismert, máig ható kulturális értékeket teremtett.
2016. november. 24.

Életeket ment a tisztább fűtés - nemzetközi konferencia a lakossági tüzeléssel járó részecske-kibocsátás csökkentésének lehetőségeiről

Magyarország legsúlyosabb környezet-egészségügyi problémája a lakossági fűtés, égetés okozta levegőszennyezés. A megoldási lehetőségekről tartott „Tiszta fűtés" címmel 2016. november 22-én nemzetközi konferenciát Budapesten az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Levegő Munkacsoport a német Deutsche Umwelthilfe és a Dán Ökológia Tanács közreműködésével.
2016. november. 22.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális zaklatása elleni védelem második európai napja alkalmából

A gyermekek szexuális zaklatása, bántalmazása és kizsákmányolása hatékonyabb megelőzésének, a védelem fokozásának, az áldozatok segítésének fontosságára hívja fel a figyelmet Székely László ombudsman. A biztos szerint mindez továbbra is a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb feladata. A szakmai együttműködés elmélyítése mellett mielőbb át kellene venni a mintaértékű, Barnahus modellre alapozott gyermekmeghallgatást, sokkal nagyobb figyelmet kellene kapnia a szexedukációnak, azaz a gyerekek hiteles, valós szexuális felvilágosításnak.
2016. november. 18.

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a tolerancia világnapján

Az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) kezdeményezésére az ENSZ az 1995-ös évet a tolerancia évének nyilvánította abból a célból, hogy a tagállamok az egész év során nemzetközi kampányokban és programokban vegyenek részt, felhívva a figyelmet a tolerancia és az erőszakmentesség jelentőségére. A kezdeményezés nemzetközi sikerét látva az UNESCO november 16-át – a tolerancia alapelveiről szóló nyilatkozat elfogadásának napját - a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította.
2016. november. 16.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a Neptun Iskola megszüntetésével kapcsolatos eljárási problémákról és hiányosságokról

A konkrét átszervezési problémák és hiányosságok mellett az ellentmondásos törvényi szabályozásra, az egyetértési és véleményezési jog érdemi gyakorlásának fontosságára is felhívta a figyelmet az alapjogi biztos abban a jelentésében, amelyet egy XV. kerületi, sajátos nevelési igényű gyermekeket is oktató iskola megszüntetése kapcsán indított vizsgálatról adott ki. Az ombudsman szerint sokkal jobban kellene figyelni a kiszolgáltatott helyzetben lévő szülök és gyermekek jogainak védelmére.
2016. november. 11.