null A jövő nemzedékek szószólója üdvözli a délvidéki földikutya bajai élőhelyének védetté nyilvánítását

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója köszönetet mond mindazoknak a kutatóknak, természetvédelmi szakembereknek, kormányzati tisztviselőknek, civil szervezetek munkatársainak, Baja város önkormányzata vezetőinek, a nyilvánosság szereplőinek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a délvidéki földikutya bajai élőhelye országos jelentőségű védett természeti területté válhatott. A szószóló e nemzeti kincs fennmaradása érdekében a természetvédelmi kezelési terv következetes végrehajtását kéri.

 A Kárpát-medencében kétmillió év óta élő, mára csak a bácskai füves pusztákon fennmaradt délvidéki földikutya egyedülálló nemzeti kincsünk, egyben kritikusan veszélyeztetett, a kihalástól fenyegetett természeti értékünk, amelynek fennmaradása a kutatások szerint kizárólag hazánkban biztosítható. Védelme és élőhelyeinek megőrzése kiemelkedő jelentőséggel bír nem csupán a hazai, de az európai és a globális biológiai sokféleség megőrzése szempontjából is.

A védetté nyilvánítás folyamata előremutató példája annak, hogyan kell és lehet is érvényre juttatni a gyakorlatban az Alaptörvény azon előírását, amely szerint a természeti erőforrások, köztük a honos növény- és állatfajok, valamint a biológiai sokféleség védelme az állam és mindenki kötelessége. A civil szervezetek és a kutatók a nyilvánosság segítségével hívták fel a figyelmet a délvidéki földikutya veszélyeztetett helyzetére, egyszersmind megmutatva a védelem lehetőségét is. A néhány éve felfedezett, jelenleg mintegy kétszázötven egyedből álló bajai populáció élőhelyének védetté nyilvánítása reményt ad az állomány stabilizálására, különösen annak fényében, hogy ezt a területet korábban gazdasági hasznosításra, beépítésre szánták, ami akut veszélyt jelentett az élőhelyre, és az állomány megsemmisülésével fenyegetett.

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek előző szószólója 2015 őszén elvi állásfoglalásban hívta fel a figyelmet a délvidéki földikutya faj egyedülálló értékére, az állomány megőrzését veszélyeztető tényezőkre, és tett ajánlásokat megmentésének fontosságára, lehetséges módszereire. A szószóló párbeszédet kezdeményezett valamennyi érintett féllel, és számos egyeztetés során járult hozzá a megoldáshoz, ami a biológus szakértők, természetvédő civil és szakmai szervezetek, a kormányzatban a természetvédelemért felelős szervek, valamint Baja város vezetői konstruktív hozzáállásának köszönhetően mára megszülethetett.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek nemrég hivatalba lépett szószólója a terület védetté nyilvánításának hírére nemcsak örömét fejezi ki, de arra is felhívja a figyelmet, hogy a délvidéki földikutya faj fennmaradásának biztosításához komplex és összehangolt intézkedéscsomag szükséges, amely alkalmas a Bácskai-síkvidékre jellemző táji adottságok megőrzésére, lehetőség szerinti rekonstrukciójára, nem feledkezve meg az országhatárhoz közeli, Kelebia-Ásotthalom térségében található másik élőhely, az ottani gyepterületek rekonstrukciójáról sem.