null Méltatlan intézményi szankciók, hibás automatizmusok, valószínűsíthető bántalmazások - az alapjogi biztos jelentése a Zalaegerszegi Gyermekotthon működéséről

Az alapvető jogok biztosának átfogó vizsgálata komoly konkrét és rendszerszintű alapjogi visszásságokat tárt fel a Zalaegerszegi Gyermekotthon működése kapcsán, illetve az ott gondozott gyermekekkel való bánásmód terén. Székely László ombudsman jelentésében ezért több intézkedést is kezdeményezett a helyzet mielőbbi megoldása érdekében.

A biztoshoz jelzés érkezett arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában a gondozott gyermekek ellátása nem megfelelő, rendszeresen bántalmazzák őket. A biztos ezért elrendelte a Gyermekotthon helyszíni vizsgálatát. Az előre be nem jelentett ellenőrzésen a Hivatal jogász és pszichológus munkatársai konzultáltak az intézmény igazgatójával, megtekintették a Gyermekotthont, valamint meghallgattak az intézményben nevelkedő 28 gyermeket.

A jelentés rögzíti, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát sérti, hogy egy-egy csoportban a jogszabályban megengedettnél több kettős szükségletű (speciális és különleges ellátást egyidejűleg igénylő) gyermeket helyeztek el. Aggályos a jogorvoslat és a segítségkérés szempontjából, hogy nincs minden csoportban egységesen kifüggesztve a házirend, illetve a gyermekjogi képviselő elérhetősége. Az ombudsman szerint nem elfogadható az oktatás kapcsán az az automatizmus, hogy a gyerekek érdekére hivatkozva magántanulóvá minősítik őket és egy belső, kvázi „szegregált" iskolával kell tanulói jogviszonyt létesíteniük, az ottani követelményeket teljesíteniük. Az ombudsman szerint az is aggályokat vet fel, hogy az egyes speciális gyermekotthonok zárt működési rendszerének egyik következményeként a szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatása ellehetetlenül.

Székely László ombudsman kiemelte, hogy a gyermekvédelmi törvény garanciális rendelkezése maximum 48 órában határozza meg a személyes szabadságot korlátozó intézkedések időtartamát. Ennek ismeretében súlyos jogsértést jelent, hogy az otthon vezetőjének döntése alapján egy gyermek esetében közel másfél hónapig tartott a jogkorlátozó egészségügyi megfigyelés. A helyszíni vizsgálat feltárta, hogy a Gyermekotthonban a szabályszegő, vagy nehezen kezelhető viselkedési formákért „speciális" szankciókat alkalmaznak. A meghallgatott gyermekek közül többen utaltak rá, hogy az intézményben büntetésnek számít a szabad levegőn való tartózkodás megvonása. A biztos szerint nemcsak ez a büntetési gyakorlat sérti a gyermekek emberi méltósághoz való jogát, hanem annak végrehajtása is, azaz hogy a „renitens" gyerekeket ilyenkor egész nap papucs viselésére kötelezték, hogy a nevelők azonnal láthassák, hogy kit nem engedhetnek ki az épületből.

A jelentés kitér arra is, hogy a dohányzás az intézményben ugyan tilos, az igazgatói utasítást minden csoportban kifüggesztették, de a gyakorlatban a cigarettázást nem tudják megakadályozni. A gyermekek elmondása szerint a szakdolgozók a dohányzást és annak megvonását jutalmazási, illetve fegyelmezési eszközként használják. A vizsgálat a gyermekek között meglévő kortárs bántalmazás jelenlétét is igazolta. Az ombudsman kiemelte, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesítése állami feladat. A szakemberek felelőssége a figyelemfelhívás a dohányzás káros következményeire, a segítségnyújtás a leszokáshoz, az egymás közötti agresszió megelőzése, csökkentése, kezelése pedagógiai, pszichológiai módszerekkel.

Az interjúk során több gyermek számolt be arról, hogy a szakdolgozók őket verbális és fizikai módon bántalmazták. A gyermekjogi képviselőhöz néhány hónap alatt nyolc alkalommal érkezett ilyen jelzés, a gyermekvédelmi gyámoknál ugyancsak nyolc esetben tettek panaszt bántalmazás miatt.  A jelentés hangsúlyozza, hogy a panaszokat az intézményvezető által indított vizsgálatok ugyan alaptalannak találták, ám a bántalmazás megtörténte a gyermekekkel készített interjúk, a gyermekjogi képviselőtől és a gyermekvédelmi gyámoktól kapott információk alapján is valószínűsíthető volt.

A biztos a Gyermekotthon működése kapcsán a legfőbb ügyész útján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes és hatáskörrel rendelkező ügyésznél. Az ombudsman emellett ajánlást tett az emberi erőforrásokért felelős miniszternek, hogy folytassa a már megkezdett lépéseket azért, hogy véget vessenek a speciális gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek személyi szabadságát korlátozó jogsértő gyakorlatnak. A biztos a Gyermekotthon igazgatójától kérte, hogy vessenek véget a személyes szabadság jogsértő korlátozásának. Kezdeményezte, hogy teremtsék meg a feltételeket a gyermekek szabad levegőn való tartózkodásához. Javasolta azt is, hogy kérjenek módszertani segítséget a gyermekek közötti agresszió kezeléséhez. Kezdeményezte továbbá a jelentésben, hogy a speciális gyermekotthonban nevelkedő gyermekek számára tegyék lehetővé a képességeik szerinti középfokú iskolai végzettség megszerzését és vizsgálják felül a magántanulói jogviszonyok indokoltságát is.