EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Jogszabályok, állásfoglalások

 

Jogszabályok:

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.)

Az Ebktv. jellemző szakkifejezései az Igazságügyi Minisztérium nyilvános terminológiai magyar és angol nyelvű adatbázisaiban.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság mellett korábban működött Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület állásfoglalásai

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 2011-ig működő Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület állásfoglalásaiból itt azokat közöljük, amelyeknek a jelenlegi jogértelmezés vonatkozásában is van relevanciájuk. Ugyanakkor ezen állásfoglalások sem tükrözik mindig teljes mértékben a joggyakorlatot, időközben jogszabályi változások is történtek.

A joggyakorlat az utóbbi időben a TT állásfoglalások közül leginkább az egyéb helyzet meghatározásáról szóló 288/2/2010. (IV. 9.) TT. számú, a zaklatás és szexuális zaklatásról szóló 2008. áprilisi, valamint a bizonyítási kötelezettség megosztásáról szóló 2008. márciusi állásfoglalás egyes megállapításaira támaszkodik.

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 309/1/2011. (II.11.) TT sz. állásfoglalása az akadálymentesítési kötelezettségről

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 309/2/2011. (III. 25.) TT sz. állásfoglalása az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény hatályáról

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (II.11.) TT sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2008. áprilisi állásfoglalása a zaklatás és a szexuális zaklatás fogalmáról

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a bizonyítási kötelezettség megosztásával kapcsolatban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért elvéről

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2007. márciusi állásfoglalása az egyenlő bánásmód követelményéről a közoktatásban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2006. február 10-i állásfoglalása: az egyenlő bánásmód szóló törvény hatálya kiterjed a hitelintézetnek minősülő jogi személyeknek a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó jogviszonyaira

 

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSA AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

EBFF Menü