EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

Kapcsolat

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

székhely:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40. 

telefon: (06-1-) 475-7129; (06-1-) 475-7100

ingyenesen hívható zöldszám: (06-80-) 215-000

fax: (06-1-) 269-1615

e-mail cím: egyenlobanasmod@ajbh.hu

 

Elektronikus kapcsolattartás
Az Eüsztv. alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek kizárólag az Eüsztv-ben meghatározott módon terjeszthetnek elő kérelmet, illetve nyújthatnak be egyéb beadványt.
Az alapvető jogok biztosának eljárásában – az alapvető jogok biztosa határozatának bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem kivételével – minden beadvány benyújtható e-Papíron.


A Hivatal KRID azonosítója: 420418398, rövid neve: AJBH

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSA AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN

EBFF Menü