Az alapvető jogok biztosának üzenete a fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából

Egy társadalomban a kommunikáció, egymás megértése, jól értése önmagában jogosultság, és további jogok gyakorlásának előfeltétele – emlékeztet az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos szerint a fogyatékossággal élő emberek álláspontjának értő meghallgatása, számukra a magán- és közéleti kommunikációs terek biztosítása, hozzáférhetősége alapvető feladat. Az ombudsman egyúttal arra hívja fel a figyelmet, hogy mindennek fontosságát még tovább erősítik a jelenlegi világjárvány erőteljes kihívásai.
2021. december. 03.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója üdvözli az idén is, ezúttal november 20. és 28. között megrendezésre kerülő Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű kampányt, amelynek célja, hogy a hulladékmegelőzés különböző aspektusain keresztül a fenntartható fogyasztás és a körforgásos gazdaság jelentőségére irányítsa rá a figyelmet.
2021. november. 24.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapja alkalmából

„Minden, a gyermekeket érintő döntés és intézkedés meghozatalakor a gyermeki jogok érvényesülése és a gyermekek nézőpontjának figyelembevétele a viszonyítási pont” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványhelyzet egyúttal olyan fordulópontot is jelent, amely alkalmat nyújt annak az átgondolására, miként válhatna mostani világunk jobb hellyé gyermekeink és a következő generációk számára.
2021. november. 20.

Az alapvető jogok biztosa közreműködésével két gyermekotthon felújításában is szerepet vállal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

2021. 11. 12. A Vas megyei Rumi Különleges Gyermekotthon és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által fenntartott bajai speciális lakásotthon felújításában is szerepet vállal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – dr. Tóth Tamás bv. altábornagy, bv. főtanácsos, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa egyeztetésének köszönhetően.
2021. november. 13.

Csökkennek a fogvatartottak telefonhívásainak percdíjai

2021. 11. 04. – Hat forinttal csökkennek a fogvatartottak mobil- és közösségi telefonhívásainak percdíjai 2021. november 1-től. Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa üdvözli az intézkedést, amellyel álláspontja szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága érdemben reagált az AJB-2236/2021. számú jelentésében foglaltakra.
2021. november. 04.

Vagyonőri engedély meghosszabbításával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Visszásságot okozott egy vagyonőr-igazolvány kiadása tárgyában folytatott közigazgatási eljárásban hozott döntés – tárta fel jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a Mohácsi Rendőrkapitányság egyedi ügyben folytatott eljárást lezáró döntésének a jogalapja, az eljárás megszüntetésének oka nem állt fenn, valamint a Rendőrkapitányság az Ákr. fellebbezésre vonatkozó rendelkezéseit nem vette figyelembe, megszüntető végzésével szemben nem biztosította a fellebbezés lehetőségét. Az ombudsman kezdeményezte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjénél, hogy az érintett eljárást és döntést felügyeleti szervként vizsgálja felül, egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket az engedély kiadása érdekében.
2021. október. 12.

Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából

Az idős emberek életére egyszerre gyakorol hatást az elhúzódó válsághelyzet, a közösségek szerkezetének átrendeződése, az átfogó technológiai fejlődés. Az időseket megillető jogok, autonómia, és a rájuk nehezedő terhek, kötelezettségek között továbbra sincs egyensúly, világszerte egyre világosabban látszik az idős emberek kiszolgáltatottsága, annak szociális, egészségügyi és közéleti dimenziói. Eközben azonban egyre egyértelműbbé kellene, hogy váljon az is, hogy egy társadalom nem képes egészséges fejlődésre az időskorú generációja nélkül – emlékeztet az idősek világnapja alkalmából dr. Kozma Ákos ombudsman.
2021. október. 01.

Az egészségügyi intézmények műtőinek klimatizálásával összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Az Alaptörvény II. cikkéből eredő állami kötelezettség csak részben valósult meg az egészségügyi intézményekben, mivel eltérő normák vonatkoznak a műtőben munkavállalóként részt vevő dolgozókra, illetve az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő betegekre – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2021. szeptember. 22.

Végrehajtási eljárással összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő sérelmet okozott a végrehajtó, amikor az érintett ügyben észszerű határidőn túl tett eleget a törvényben előírt beterjesztési kötelezettségének – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos a feltárt alapvető joggal összefüggő visszásság jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében felkérte a végrehajtót, fordítson kiemelt figyelmet azon ügyek bíróság elé terjesztésére, ahol a végrehajtást kérő nem tett eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének.
2021. szeptember. 22.

Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A petíciós és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal, valamint a jogbiztonsággal összefüggésben visszásságot idézett elő Nagytarcsa Község Önkormányzata egy közérdekű bejelentés kezelése során – állapította meg dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa felkérte az érintett polgármestert és jegyzőt, hogy egyebek mellett intézkedjen a feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.
2021. szeptember. 10.

Budapesten ülésezett az Európai Ombudsmani Intézet elnöksége

Budapesten tartotta 2021. augusztus 13-án idei első ülését az Európai Ombudsmani Intézet (European Ombudsman Institute – EOI) elnöksége, amelynek dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is tagja.
2021. augusztus. 13.

Közérdekű bejelentés kezelésével összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A jogbiztonsághoz és a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapvető jogokkal összefüggésben visszásságot idézett elő a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője egy állattartással kapcsolatos ügyben hozzá benyújtott közérdekű bejelentés intézése során – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos felkérte a jegyzőt, hogy egyebek mellett intézkedjen a feltárt visszásságok jövőbeni bekövetkezése lehetőségének a megelőzése érdekében.
2021. augusztus. 11.