Véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Az irányítói munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van fellépni a munkáltató konkrét érdekeit sértő, illetve veszélyeztető munkavállalói véleménykifejezéssel szemben, ugyanakkor mindennek a konkrét megvalósítása során a törvényi szabályok tiszteletben tartása, a megfelelő forma mellett a jogállami elvek és a véleményszabadság érvényesülése is alapvető alkotmányos szempont – hívja fel a figyelmet vizsgálata nyomán dr. Kozma Ákos ombudsman.
2021. július. 23.

Fokozott ellenőrzés keretében foganatosított rendőri intézkedésekkel összefüggésben foglalt állást az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes

Alapjogi szempontból garanciális jelentősége van annak, hogy a fokozott ellenőrzés elrendelésére a jogszabályi keretek között – a célhoz kötöttséget, illetve a tér- és időbeli korlátozottságot szem előtt tartva – kerüljön sor – állapította meg közös vizsgálata során dr. Kozma Ákos ombudsman és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes.
2021. július. 22.

A gyermek- és serdülőkori szuicid magatartások megelőzésével összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Jelenleg akadályokba ütközik a gyermek- és serdülőkori potenciális szuicid magatartások felismerése, illetve hatékony megelőzése, valamint a „kapuőr” szerepét betöltő iskolapszichológusok feladatai kapcsán a megfelelő szakmai szabályozók és gyakorlat hiányában sérülhetnek a gyermekek jogai – állapította meg az ombudsman. Dr. Kozma Ákos ezért külön munkacsoport felállítását kezdeményezte a szaktárcánál.
2021. július. 21.

Közérdekű bejelentést kezelő gyakorlattal összefüggésben foglalt állást az ombudsman

A petíciós joggal és a tisztességes hatósági eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot idézett elő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor nem adott teljes körű tájékoztatást a gázkészülékekre vonatkozó előírások változásával kapcsolatban - állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte az innovációs és technológiai minisztert, hogy az eljáró szervezeti egységei fokozott figyelmet fordítsanak a közérdekű bejelentések intézésére.
2021. július. 20.

A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásának jelenleg hatályos szabályozása – ide nem értve a koronavírus-járványhelyzet miatt kihirdetett rendkívüli szabályokat –, különös tekintettel a készülékbirtoklásért fizetendő óvadékra, valamint az irányadó díjtételekre, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog sérelmét idézheti elő – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos ombudsman hivatalból indított átfogó vizsgálata során.
2021. július. 02.

A járványhelyzet miatti iskolai távolmaradás elbírálásával összefüggésben foglalt állást az ombudsman

Az érintett iskola és a fenntartó tankerület eljárása a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a tanulók iskolából való távolmaradási kérelmének elbírálásakor – tárta fel egy panaszbeadvány kapcsán az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felhívta a figyelmet, hogy a járványhelyzetben is érdemben kell vizsgálni az egyéb alapos indokból való mulasztás fennállását, a szülők számára pedig megfelelő információkat kell biztosítani.
2021. június. 29.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a környezetvédelmi világnap alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes ökoszisztémáink iránti felelősségünkre figyelmeztet, és ezek védelmére emlékezteti az állami intézményeket, valamint a társadalom minden tagját és csoportját a környezetvédelmi világnap alkalmából kiadott közös közleményében.
2021. június. 04.

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója közös közleménye a biológiai sokféleség napja alkalmából

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a fenntartható életmódot támogató változásokat sürget a biológiai sokféleség védelmében. A természet sokszínűségének védelme az Alaptörvény értelmében mindnyájunk felelőssége.
2021. május. 21.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a homofóbia és a transzfóbia elleni világnap alkalmából

Május 17. a homofóbia és a transzfóbia elleni világnap, amikor a világ számos országában megemlékezünk arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – immár több mint három évtizeddel ezelőtt – törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Az ombudsmani intézmény mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy fellépjen az egyenlő emberi méltóság védelmében, és biztosítsa azt, hogy valamennyi sérülékeny csoportba tartozó ember egyenlő módon, diszkriminációtól mentesen gyakorolhassa az alapvető jogait.
2021. május. 17.

Az alapvető jogok biztosának a védettségi igazolvány alapjogi értékeléséről kialakított állásfoglalása és a jogi szabályozás felülvizsgálatára tett javaslatai

A járványhelyzet az oltásban részesültek számának emelkedésével kedvezőbbé vált és lehetőség nyílt a korlátozó intézkedések részleges enyhítésére. Ennek a folyamatnak egyik elemeként vezette be a Kormány a védettségi igazolványt, amely egyes szolgáltatások igénybe vételére jogosítja fel az oltottakat, illetve a Covid-19 vírus fertőzésen átesett személyeket.
2021. május. 14.

A Kalocsai Gyermekotthon működésével kapcsolatban foglalt állást az ombudsman

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa jelentésében megállapította, hogy a Kalocsai Gyermekotthon szakmai létszáma, a szakképzett dolgozók aránya, a fluktuáció csökkenése tekintetében a korábbi ombudsmani vizsgálathoz képest előrelépés történt. Az intézmény tárgyi feltételei, a tagiskola működése és további kérdések vonatkozásában azonban súlyos, konkrét és rendszerszintű problémák tapasztalhatóak, ezért az ombudsman ajánlásokat fogalmazott meg.
2021. május. 14.

Az alapvető jogok biztosa közleménye a védettségi igazolványok alkalmazásával összefüggésben

Dr. Kozma Ákos ombudsman a Hivatalához érkezett beadványokkal összefüggésben összegezte a védettségi igazolványok alkalmazása során érvényesítendő alkotmányossági követelményeket, és a felmerülő gyakorlati kérdések megoldását célzó javaslatokat fogalmazott meg.
2021. május. 13.