Az alapvető jogok biztosa az egészségügyi okokból nem foglalkoztatható személyek álláskeresői nyilvántartásból való törléséről és annak következményeiről

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogbiztonság követelményét, a tisztességes eljáráshoz és a szociális biztonsághoz való jogot is sérti, hogy a szociális, egészségügyi problémával küzdő álláskeresőket azért utalják foglalkoztathatósági vizsgálatra, hogy az annak nyomán kapott szakvélemény alapján – önhibájukon kívül – töröljék őket az álláskeresők nyilvántartásából. Székely László ombudsman a szaktárcák vezetőihez fordult, mert mindezek következtében az érintett tízezrek teljesen el is veszíthetik a megélhetésükhöz szükséges juttatásokat.
2017. június. 01.

A jövő nemzedékek szószólója a parlagfű hatékonyabb visszaszorítását sürgeti

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében hatékonyabb kormányzati fellépést sürget a parlagfűvel fertőzött területek felderítésére és a fertőzés megelőzésére, hangsúlyozva azt is, hogy a parlagfű okozta gazdasági károk, valamint egészségügyi és szociális kiadások nagyságrendekkel haladják meg a parlagfű elleni érdemi fellépés költségeit.
2017. május. 31.

Az ombudsman a családi pótlék szüneteltetésével kapcsolatos szabályokról és az aggályos hatósági eljárásról

Hibáztak a hatóságok, mert nem ügyeltek a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárásra, de aggályosak azok a jogszabályok is, amelyek a családi pótlék folyósításáról a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben rendelkeznek. Az alapvető jogok biztosa, Székely László egy panasz kivizsgálása után az illetékes miniszterhez fordult, a szabályozás egyértelművé tételét javasolva.
2017. május. 29.

Az egészségügyi szolgáltatók problémái az élettársi kapcsolat megállapításában - az ombudsman a bizonytalanság gyakorlati következményeiről

Az egészségügyi ellátás során súlyos problémát okoz a szolgáltatók számára, hogy a mai törvényi szabályozás bizonytalan értelmezése miatt nem egyértelmű a beteg közeli hozzátartozójának minősülő élettárs státuszának megállapítása és az ezen alapuló joggyakorlás. Székely László ombudsman vizsgálati jelentésében felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy az egészségügyről szóló törvény módosításával világos garanciális szabályokat írjanak elő az érzékeny helyzet rendezésére.
2017. május. 25.

A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a házi vízigények kielégítését szolgáló kutak létesítésével kapcsolatos törvényjavaslat visszavonására

Bándi Gyula javasolja és kéri a kormányt, hogy a kiemelt alkotmányos védelmet élvező felszín alatti vízkészletekkel való, a jelen és a jövő nemzedékek vízigényeit is kielégítő fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében vonja vissza a házi vízigény, némely esetben ivóvízigény kielégítésére szánt kutak létesítéséről benyújtott törvénymódosító javaslatát. Felhívásának alátámasztására a jövő nemzedékek szószólója emlékeztet a kutak engedélyezési és bejelentési kötelezettségét megszüntető törvénymódosítás veszélyeire és a szabályozás újragondolásának szükségességére.
2017. május. 24.

Víz az arcba - az ombudsman egy bölcsődei "fegyelmezésről" és a fenntartó mulasztásairól

Nem kisebb hibát, hanem jogsértést követett el az a kisgyermeknevelő, aki úgy reagált egy síró bölcsődés gyermek viselkedésére, hogy lefogta és vizet fröcskölt az arcába. Székely László ombudsman szerint a fenntartó eljárása is visszás volt, mert érdemben nem vizsgálta ki a szülő panaszát.
2017. május. 23.

Jogsértő körülmények a gödi TOPhÁZ speciális otthonban – az alapvető jogok biztosa vizsgálatának megállapításai

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata szerint nem tűr halasztást a férőhelyek kiváltása a gödi speciális otthonban, ahol évek óta méltatlan állapotok és körülmények uralkodnak. Ezek nem a vezetőváltással keletkeztek, hanem az azt megelőző időszakra vezetnek vissza – állapította meg Székely László ombudsman, aki a helyszíni vizsgálatában tapasztalt személyi, tárgyi feltételek alapvető hiányosságainak mielőbbi megoldása érdekében több ajánlást is megfogalmazott.
2017. május. 18.

Az ombudsman egy gyermekvédelmi eljárásról: késedelem, mulasztások és hiányzó személyi feltételek

A hatóság és szakértői bizottság is mulasztott egy gyermekotthoni elhelyezéssel kapcsolatos eljárás során állapította meg Székely László ombudsman egy panaszbeadvány kivizsgálását követően. Az alapjogi biztos a jelentésében arra figyelmeztet, hogy a gyermekek jogait veszélyeztető késedelmek, illetve hibák kódolva vannak egy olyan rendszerben, ahol a kulcsfontosságú szakértői eljárás során sem biztosítottak a megfelelő személyi feltételek.
2017. május. 17.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnap alkalmából

Május 17-én, a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnapon több mint 130 országban teszünk évről évre tanúságot a szexuális kisebbségek jogegyenlősége mellett. Székely László ombudsman közleményében hangsúlyozta, hogy a történelem tragikus tapasztalataiból tanulnunk kell – a nemi identitás, a szexuális irányultság nem lehet hátrányos megkülönböztetés, megbélyegzés alapja.
2017. május. 17.

Az utánpótláskorú labdarúgó gyermekek jogai és az MLSZ átigazolási szabályzata - az ombudsman aggályai

Az utánpótláskorú labdarúgók gyermekek, így a jogállásukat, helyzetüket érintő szabályokban tekintettel kell lenni a gyermek legjobb érdekére és a tankötelezettség teljesítésére – hívta fel a figyelmet Székely László. Az ombudsman vizsgálata több bizonytalanságot, illetve ellentmondást tárt fel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Átigazolási Szabályzatának tartalmában, ezért az MLSZ elnökének intézkedését kérte, valamint a szaktárcához is fordult javaslattal.
2017. május. 15.

Kizárva az energia-megtakarítási pályázatból - az ombudsman a cselekvőképességükben korlátozott emberek megkülönböztetéséről

Nem tesz eleget az emberi méltósághoz való jog, az egyenlő bánásmód követelményének, nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek kiemelt állami védelme kötelezettségének és nemzetközi előírásoknak sem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiatakarékossági programjának pályázati kiírása a pályázói körből kizárta a cselekvőképességükben részlegesen, vagy teljesen korlátozott embereket – állapította meg az alapvető jogok biztosának vizsgálata.
2017. május. 11.

Rendkívüli hidegben is működött a fővárosi hajléktalan-elátás, de vannak javítandó elemek - az alapvető jogok biztosának 2017-es téli krízisjelentése

Javult a hajléktalan-ellátás feltételrendszere – állapította meg az alapvető jogok biztosa, aki immár hagyományos éves vizsgálatában a pozitív elemek elismerése mellett az egyértelműség és a zavartalan funkcióellátás érdekében további jogszabály-módosításokra tett javaslatot a szaktárcának.
2017. május. 09.