A miniszter válasza a trafikpályázatokkal kapcsolatos ombudsmani megállapításokra

Fontolóra veszi a nemzeti fejlesztési miniszter a jövőbeli pályázati kiírások bírálati szempontjainak pontosítására tett ombudsmani kezdeményezést. Kilátásba helyezte annak alapos kivizsgálását is, hogy a pályázati kiírás bírálati szempontrendszerének eseteges pontosítása milyen társadalmi, erkölcsi és jogi hatásokkal járhat. A jogi környezet esetleges változásakor pedig a minisztérium arra törekszik, hogy meghosszabbítsa a pályázatok benyújtásának határidejét – válaszolta Szabó Máté ombudsmannak Németh Lászlóné miniszter.
2013. szeptember. 11.

Minek nevezzelek? - az ombudsman egy autóbusz-pályaudvar besorolásáról és annak következményeiről

Zajos és szennyezi a levegőt – panaszolta be a buszpályaudvart egy hódmezővásárhelyi lakos. A létesítmény működése közlekedési zajforrást jelent, tehát nem lehet zajkibocsátási határértéket megállapítani – válaszolta ezzel szemben a környezetvédelmi felügyelőség. Meg kell állapítani zajkibocsátási határértéket, mert az autóbusz-pályaudvar telephelyként is működik, és a vidékfejlesztési miniszternek ennek megfelelően módosítania kellene a szabályozást – érvelt az alapvető jogok biztosa.
2013. szeptember. 09.

Lakcímkártya az elítéltek meglátogatásához? - az ombudsman a személyazonosság megállapításáról

A személyazonosításhoz szükséges igazolványon kívül a lakcímkártyáját is be kellett mutatnia, amikor meg akarta látogatni a börtönben fogvatartott rokonát – panaszolta egy külföldön élő magyar állampolgár. Szabó Máté ombudsman ennek nyomán azt vizsgálta, hogy a börtön mely okmányok alapján állapítja meg a látogatók személyazonosságát, illetőleg az intézet területére való belépéskor milyen adatokat ellenőriz.
2013. szeptember. 05.

Túl a felhatalmazáson? - Az ombudsman a katasztrófavédelem főigazgatójának utasításról

Nem felelnek meg a jogállami követelményeknek az önkéntes tűzoltó egyesületek működését szabályozó normatív utasítás egyes rendelkezései. Ezt állapította meg Szabó Máté alapjogi biztos, aki felkérte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatóját, hogy haladéktalanul helyezze hatályon kívül a kifogásolt szabályokat.
2013. szeptember. 05.

Nyolc nap helyett egy év - az ombudsman egy hivatal késedelméről és a tisztességes eljárás követelményéről

Jelentős késedelemmel továbbította a panaszos keresetét a bírósághoz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, sérült az ügyfél tisztességes eljáráshoz való joga – állapította meg az alapvető jogok biztosa. A Hivatal eljárása veszélyeztette a jogbiztonság elvének érvényesülését is. Az ombudsman a hibák kiküszöbölése mellett azt is javasolta, hogy a Hivatal kövesse meg a panaszost, és ha volt anyagi kára, azt térítse meg neki.
2013. szeptember. 03.

Az ombudsman javaslatai a válságszituációban lévő állapotos nők és gyermekük helyzetének enyhítésére

Nem csökken a kórházak előtt elhelyezett inkubátorokban hagyott újszülöttek száma. A sajtóhír nyomán hivatalból indított vizsgálatot Szabó Máté ombudsman az inkubátorprogram hatékonyságának, a válságszituációba került nők helyzetének megismerésére. Az alapvető jogok biztosa áttekintette az újszülött gyilkosságok és a gyermekelhagyás megelőzésére hivatott mechanizmusokat is.
2013. augusztus. 29.

Költségvetés van, pénz mégsincs - az ombudsman az árvíztől fenyegetett ipolytarnóci lakóházak sorsáról

Az Országgyűlés biztosította a költségvetési forrásokat, ennek ellenére nem történt meg az Ipoly folyó mellett lévő, rendszeresen elöntött ipolytarnóci lakóingatlanok kiváltása. Az alapvető jogok biztosa egy magánszemély panasza alapján vizsgálta a körülményeket.
2013. augusztus. 28.

Magánszféra a börtönben - az ombudsman egy fogvatartott levelezésének jogosulatlan ellenőrzéséről

Tartalmi szempontból nem ellenőrizhetők azok a levelek, amelyeket a fogvatartottak írnak a hatóságoknak. A balassagyarmati börtönben mégis ellenőrizték, sőt, egy levél hangneme miatt fegyelmi eljárást is indítottak. Az alapvető jogok biztosa a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához fordult a hasonló esetek megelőzéséért.
2013. augusztus. 26.

Vizsgálat nélkül, ránézésre - az ombudsman egy pszichiátriai szakvélemény készítésének körülményeiről

Szakértői vizsgálat nélkül, a dokumentációra és a személyes ismeretségre alapozva alkotta meg szakvéleményét egy pszichiáter. Ennek alapján indult meg a panaszos gondnokság alá helyezésének eljárása. Szabó Máté ombudsman többszörös jogsérelmet állapított meg és felszólította az illetékeseket, hagyjanak fel az ilyen módszerekkel.
2013. augusztus. 26.

Egyenesen a bíróhoz? -az ombudsman a közüzemi számlák késedelmi kamatával kapcsolatos vitáról és a hiányos fogyasztóvédelemről

Csak a bírói út áll rendelkezésre a közüzemi számláikat csoportos beszedési megbízással teljesítők számára, amennyiben rájuk a szolgáltató késedelmi kamatot vet ki és ezért jogvitába keverednek. Nincs a fogyasztói érdekek védelmében eljáró hatóság, akkor sem, ha a fogyasztó önhibáján kívül kerül késedelembe. Az ombudsman a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörök szabályozásának felülvizsgálatát kérte.
2013. augusztus. 22.

Az agárdi tragédia után - ombudsman javaslatai a gyermekvédelmi jelzőrendszer javítására

A gyermekorvos nem tett eleget a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési kötelezettségének, állapította meg az alapvető jogok biztosa az Agárdon halálra éheztetett kisgyermek ügyében folytatott vizsgálatát lezáró jelentésében.
2013. augusztus. 21.

Az ombudsman a gyermekek esélyegyenlőtlenségéről

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata kimutatta, hogy a társadalmi kirekesztettség egyik legjelentősebb következményeként Magyarországon az egészségügyi ellátásokban jelentős területi egyenlőtlenségek mutatkoznak, ami sérti a gyermekek egészséghez való jogát.
2013. augusztus. 21.