ESEMÉNYEK

A lenti események közül a 'Típus' mezőben "jnbh" címkével ellátott események relevánsak.

Vissza

Ünnepi rendezvény az ombudsman hivatalában az Aarhusi Egyezmény elfogadásán

Kezdete:
2018.11.21. 9:00
Végződik:
2018.11.21. 16:30

Ünnepi rendezvény az ombudsman hivatalában az Aarhusi Egyezmény elfogadásának 20. évfordulóján

 

Az egészséges környezethez való alapjog érvényesítését is elősegítő részvételi demokrácia alapdokumentuma, az Aarhusi Egyezmény létrejöttének huszadik évfordulója alkalmából a Környezeti Management és Jog Egyesülettel (EMLA) közösen ünnepi emlékkonferenciát rendezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A rendezvényt az Európai Unió LIFE programja és az International Visegrad Fund támogatta.

 

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága égisze alatt 1998-ban elfogadott Aarhusi Egyezmény 2001-ben lépett hatályba, Magyarországon is abban az évben foglalták törvénybe és hirdették ki. Az Egyezmény egyebek között kimondja, hogy „…valamennyi Fél garantálja a nyilvánosság számára a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételéhez és az igazságszolgáltatás igénybe vételéhez a környezetvédelmi ügyekben”.

 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában tartott ünnepi rendezvény előadói áttekintették az Egyezményben foglalt garanciák hazai érvényesülését. Az előadók közül többen - közöttük a megnyitóbeszédet mondó Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója is - a szerződés előmunkálatainak egykori résztvevőiként tekintettek vissza az Egyezmény kidolgozásának folyamatára. Méltatták az államok és a polgárok elkötelezettségét és kiállását az életünk alapját biztosító környezeti feltételek megvédése, valamint az állami és civil társadalom közötti együttműködés jelentősége mellett. Elhangzott, hogy a mérföldkőnek számító Egyezmény szerint elengedhetetlen a közérdekű környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása, mert csak ezek birtokában képesek a polgárok nemcsak jogaikat érvényesítve, hanem kötelességüket is teljesítve fellépni a környezet és természet védelméért. Ez összhangban áll a magyar Alaptörvény előírásaival, amely az állam és mindenki kötelességévé teszi a nemzet természeti és kulturális örökségének megvédését, fenntartását, és a jövő nemzedékek számára való megőrzését.

 

Bögös Fruzsina az Aarhusi Egyezmény Megfelelőségi Bizottságának tagjaként ismertette a bizottsági döntésekben megfogalmazódó elvárásokat, és saját tapasztalata alapján közigazgatási bíróként foglalta össze, milyen döntési dilemmákkal szembesülnek a bírák az Aarhusi Egyezmény végrehajtása során.

 

Az EMLA munkatársai bemutatták a Justice and Environment (J&E) hálózat részeként 11 európai uniós tagországban folytatott, a környezeti jogorvoslathoz való jog érvényesülését vizsgáló kutatásaik eredményeit. A környezetjogi képzésként is szolgáló rendezvény részvevői, hozzászólói hangsúlyozták, hogy az állampolgárok döntéshozatalba való bevonása előmozdítja a megalapozott döntéshozatalt, ahogy azt az Egyezmény preambuluma is kiemeli. Ezért szükség van a környezet- és természetvédő civil szervezetek működését nehezítő feltételek feloldására és arra, hogy a társadalom tagjai megkapják a szükséges tájékoztatást, felkészítést a részvételi lehetőségről és módjáról.

 

 

 

Típus:
esemény fotó 2018
Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image