DR. BÁNDI GYULA

szakmai életrajza

 

SZEMÉLYES ADATOK

Születési hely és idő: Budapest, 1955. július 14.

 

 

 

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

2014: MTA doktora

1998: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Habilitációs Bizottság – „habilitált doktor” cím az állam- és jogtudomány tudományágban

1990: Magyar Tudományos Akadémia, Tudományos Minősítő Bizottság – az állam- és jogtudományok kandidátusa

1978: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar – diploma, „az állam és jogtudományok doktora”, summa cum laude minősítéssel

 

NYELVTUDÁS

angol nyelv: állami középfokú nyelvvizsga, előadási és tanulmányírási szint

francia nyelv: olvasási szint

 

SZAKMAI TESTÜLETI TAGSÁG

2024 óta: MTA IX: Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság alelnöke

2022 óta: MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság tagja

2019 óta: MTA Doktori Tanács Ügyrendi Bizottság elnöke  

2019 óta: PPKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság elnöke  

2015 óta: PPKE Állam- és Jogtudományi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

2015 óta: Pro Futuro jogtudományi folyóirat tanácsadó testületének elnöke

2015 óta: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának alelnöke, majd elnöke

2011-2017: Országos Környezetvédelmi Tanács MTA elnöke által delegált tagja, elnöke 2014–2016 között, alelnöke 2016–2017 között

2013 óta: Acta Humana emberi jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2011 óta: MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja

2008 óta: PPKE JÁK mellett működő Lósy Imre Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáért Kuratóriumának elnöke

2004–2010: Magyar Jogász Egylet Tudományos és Oktatási Bizottságának elnöke, Tudományos Bizottságának elnöke 2010–2015 között

2003–2005: Magyar Bioetikai Társaság alelnöke, illetve elnöke 2005–2013 között

2003–2007: Magyar Jogász Egylet Környezetvédelmi Jogi Bizottságának elnöke

2002–2003, illetve 2010–2013: PPKE JÁK Kari Habilitációs Bizottság elnöke

2001 óta: Európai Jog c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

1994–2000, illetve 2014-2022: MTA Elnöki Környezettudományi Bizottság tagja

1992–2010: MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság tagja

1992–2012: Környezeti Management és Jog Egyesület elnöke, 2012 óta örökös tiszteletbeli elnök

1991 óta: International Council of Environmental Law tagja

1991 óta: IUCN Commission of Environmental Law tagja

 

SZAKMAI ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK

2022: Meszléry Celesztin díj (Kéményjobbítók Országos Egyesülete)

2021: Magyar Mérnökkamara tiszteletbeli tagja

2016: Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje

2016: Környezetvédelmi Életműdíj – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai elismerése

2013: Justitia Regnorum Fundamentum díj – ombudsmani díj

2010: Pázmány Péter Plakett (PPKE)

2010 óta: Jean Monnet Centre of Excellence igazgatója

2007: Pázmány Péter Emlékérem (PPKE JÁK)

2006 óta: az EU Környezetjog Jean Monnet professzora (EU Bizottság)

2005: Pázmány Péter Felsőoktatási Díj (Pro Renovanda Cultura Közalapítvány)

2005: Szalay László Emlékérem (MJE)

 

JELENLEGI BEOSZTÁS

tanszékvezető egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjog és Versenyjog Tanszék

Doktori Iskola vezetője, PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

az Alapvető Jogok Biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese 2017.02.21-től

 

SZAKMAI ÉLETRAJZ

2003–2007: dékán, PPKE JÁK

1998. szeptember óta: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár – a környezetvédelmi jog, mint fő tantárgy oktatásának megszervezése és oktatása

1997. február – 2010. augusztus: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, részmunkaidős egyetemi docens, 2001-től egyetemi tanár – környezetvédelmi jog oktatása nappali tagozaton

1995. július – 2018. december 31.: Budapesti Ügyvédi Kamara tagja (egyéni ügyvéd) környezetvédelmi jogi specializációval (2017.03.01-től szüneteltetve)

1992. július – 1998. január: Európai Rektori Konferencia (Genf), COPERNICUS Környezetvédelmi Jogi Nyári Egyetem Program, tudományos igazgató – nyári egyetemek szervezése

1990. április óta: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, egyetemi docens, majd 1999. július 1-től egyetemi tanár, 2003 őszétől 2012. augusztusig részmunkaidős egyetemi tanár, 2012-től címzetes egyetemi tanár

1991–1992: Magyar Jogász Egylet főtitkára

1983–1990: Magyar Jogász Szövetség titkára – tudományos és nemzetközi kapcsolatok

1978–1983: Gödöllői Agártudományi Egyetem, tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs

 

EGYÉB SZAKMAI ÉS OKTATÓI TAPASZTALAT

1992. szeptember óta: az ELTE Jogi Továbbképző Intézete által szervezett környezetvédelmi szakjogászképzés menedzsere és előadója (ugyanez a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetében 2000 óta)

1992 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet, illetve 2000 óta a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézet szakjogász és jogi szakokleveles képzés előadója

1978–2015: a Budapesti Műszaki Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, az Államigazgatási Főiskola, az ELTE Természettudományi Kar, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Bajai Vízügyi Főiskola előadója (a felsorolt intézményekben az oktatás nem folyamatosan történik, hanem igény szerint, tehát változó a tényleges elfoglaltság)

 

PUBLIKÁCIÓK

                 www.mtmt.hu

 

VAGYONNYILATKOZAT:

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ezen az oldalon közzéteszi az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 9. §-a alapján, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes vagyonnyilatkozatainak oldalhű másolatát.
dr. Bándi Gyula vagyonnyilatkozatai: 2017 | 20182019 | 2020 |

Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image