ESEMÉNYEK

A lenti események közül a 'Típus' mezőben "jnbh" címkével ellátott események relevánsak.

Vissza

Az ombudsman és helyettesei munkalátogatása Vas megyében

Kezdete:
2016.06.01. 8:00
Végződik:
2016.06.01. 18:00

Az ombudsman és helyettesei munkalátogatása Vas megyében

Az alapvető jogok biztosa és két helyettese június elején Vas megyében folytatta az immár hagyományos megyelátogatások és helyi panaszfelvételi napok sorozatát. Az évente két-három ilyen „kihelyezett panasznap” és annak előkészítése arra ad lehetőséget, hogy a biztoshoz azok a helyi lakosok is eljuttathassák beadványaikat, akik ezt valamilyen okból nem tudják megtenni a budapesti hivatalban. Ilyenkor van mód arra is, hogy az ombudsman munkatársai találkozzanak a kiegészítésére szoruló panaszok megfogalmazóival.

A látogatások bevezető eseménye rendszerint a találkozás a helyi közigazgatás képviselőivel. Szombathelyen a kormánymegbízott, Harangozó Bertalan részvételével tartott jegyzői értekezleten az ombudsman és helyettesei a legfontosabbnak tartott időszerű feladataikról tájékoztattak. Székely László a gyermekek, a fogyatékossággal élők és más segítségre szorulók védelméről beszélt. Szalayné Sándor Erzsébet a nemzetiségi jogok mai érvényesülését elemezte, Szabó Marcel pedig azt részletezte, mit jelent az ombudsmani gyakorlatban a természeti és kulturális örökség, a jövő nemzedékek érdekeinek védelme.

A megyelátogatások egyszersmind alkalmat adnak rá, hogy az alapvető jogok biztosa és két helyettese személyesen is tapasztalatokat gyűjtsön a szakterületének megfelelő helyi ügyekről. Ezekről a Vas megyei két napot összegző sajtótájékoztatón Székely László elmondta, hogy a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Osztályán az országos átlagnál jobb feltételekkel találkozott, a szombathelyi Országos Büntetés-Végrehajtási Intézetben pedig – a korábbi, másutt látott körülményekkel egybevetve - úgy érezte, mintha nem is egy magyarországi börtönben járt volna: az átlagosnál jobbak az elhelyezés feltételei és a fogvatartottak foglalkoztatása. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekbarát meghallgató szobájának szemrevételezése után Székely László a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy június végén Budapesten szakmai kerekasztal-rendezvényt rendez gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények esetében alkalmazott nemzetközi módszerről, a Svédországban és Izlandon sikerrel alkalmazott „Barnahus” (=gyermekház, gyermekotthon) eljárásról, amelynek része az áldozattá vált gyermekek válsághelyzeti támogatása, traumáinak csökkentése, meghallgatásuk kíméletes megszervezése.

Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a Vas megyei munkalátogatáson megbeszélést folytatott Markovics Tiborral, az Őrségi Nemzeti Park igazgatójával és munkatársaival. A jövő nemzedékek szószólója az igazgatóság tapasztalatairól, a védett természeti területek értékmegőrzésével kapcsolatos problémákról és jó gyakorlatokról tájékozódott. A szószóló elment a szombathelyi székhelyű Falco gyárhoz, hogy személyesen is meggyőződjön a termelés okozta környezetszennyezés mértékéről. Utána találkozott azokkal a panaszosokkal, akik a gyár működése miatt fordultak az ombudsmanhoz. (Vas megyéből – az ország más területeihez képest – kevesebb panasz érkezett, a 21 beadvány közül minden harmadik azonban a Falco gyár működésének kihatásait kifogásolta, a személyesen megjelent 15 panaszos közül heten a gyár termelésével járó környezeti problémákról beszéltek.)

A megyelátogatást záró sajtótájékoztatón a szószóló kiemelte, hogy Magyarország az európai országok között a legrosszabb helyen szerepel a légszennyezés miatt jelentkező megbetegedések arányát kimutató rangsorban, Szombathelyen pedig az országos átlagot 250 százalékkal haladja meg a légúti megbetegedések száma. Éppen emiatt kiemelt jelentőséggel bír, hogy a gyár vállalja azokat a környezetterhelést csökkentő beruházásokat, amelyeket a Kormányhivatal által kiadott egységes környezethasználati engedély előírt.

Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes már a hivatalos látogatást megelőző napon is Vas megyében tájékozódott az itt élő nemzetiségek helyzetéről. Látogatásának első napján a Felsőcsatári nyelvoktató nemzetiségi általános iskolát kereste fel, ahol a horvát és német nemzetiségi nyelvoktatás mellett a gyerekek mindkét nemzetiség népi hagyományait, kulturális örökségét ápolják az iskola hagyományőrző művészeti csoportjai keretében. Ezt követően a biztoshelyettes egy másik, grádistyei horvát nemzetiségiek által lakott településre, Horvátzsidányba látogatott, ahol megtekintette a horvát egyházi gyűjteményt és találkozott a település és a helyi horvát önkormányzat, valamint a községben működő oktatási intézmények és hagyományőrző művészeti csoportok vezetőivel, tagjaival.

Vas megyei látogatásának következő napján Szalayné Sándor Erzsébet Szombathelyen megbeszélést folytatott a horvát, német, roma és szlovén nemzetiségek városi és megyei önkormányzatainak képviselőivel, áttekintve a térségben élő nemzetiségek átfogó helyzetét és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos kérdéseket. Tapasztalatai szerint ezeknek a közösségeknek a tagjai pozitív és öntudatos nemzetiségi életet élnek, olyan közösségi tereket hozva létre, amelyekhez hasonlóra az országban kevés példa akad.

Látogatásának további napjain a biztoshelyettes, illetve titkárságának tagjai felkeresték még a csaknem kizárólag horvátok lakta határmenti Szentpéterfa települést, ahol szintén a község, a helyi horvát önkormányzat, illetve a faluban működő számos civil szervezet és művészeti csoport képviselővel találkoztak és koszorút helyeztek el a környékbeli falvak Magyarországhoz való tartozását megerősítő 1923. évi népszavazás emlékművén.

Szalayné Sándor Erzsébet Vas megyei látogatását a rábavidéki szlovének felkeresésével zárta: látogatást tett a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban, ahol a helyi szlovén nemzetiségi média munkatársaival, illetve Felsőszölnökön, ahol az Országos Szlovén Önkormányzat képviselőivel és Kissné Köles Erika szlovén szószólóval folytatott megbeszéléseket.

A megyében virágzó nemzetiségi kulturális autonómia szép példái mellett a nemzetiségek jogaiért felelős biztoshelyettes számos, további vizsgálatot indokoló kérdéssel is szembesült, így a nemzetiségi önkormányzatok működésével valamint a nemzetiségi közoktatással kapcsolatos finanszírozási és adminisztratív problémákkal, az emberi erőforrások hiányával a nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok és a hitélet terén, valamint a nemzetiségeknek a közmédiában és a helyi médiában való megjelenésével.

 

Típus:
esemény 2016
Dr. Bándi Gyula

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ÉRDEKEINEK
VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
Responsive Image