Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság

 

Bemutatkozás
 

Az alapvető jogok biztosa fogyatékosságügyi független mechanizmus működtetésével összefüggő feladatait az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának debreceni telephelyén működő Fogyatékosságügyi Feladatok Ellátásáért Felelős Főigazgatóság, illetve azon belül felállított Fogyatékosságügyi Főosztály végzi.

Ennek keretében az alapvető jogok biztosa

  • figyelemmel kíséri a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) megfogalmazott általános alapelvek és az általános kötelezettségek érvényesülését, ezek rendszerszintű alkalmazását,
  • vizsgálja, hogy mennyiben valósul meg a társadalmi konzultáció és a civil szervezetek bevonása a döntési folyamatokba,
  • nyomon követi továbbá az Egyezmény egyes cikkeiből fakadó kötelezettségek megvalósulását és ahol elmaradást vagy visszásságot észlel, javaslatot fogalmaz meg az eredményesebb végrehajtás érdekében.

Az alapvető jogok biztosának az Egyezmény végrehajtását elősegítő feladatai kiterjednek (a teljesség igénye nélkül):

  • egyedi panaszkezelésekre;
  • a fogyatékos emberek, családjaik, hozzátartozóik, gondozóik jogainak és kötelezettségeinek ismertetésére, tájékoztatására, felkészítésére;
  • a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés vizsgálatára;
  • fekvőbeteg és szociális bentlakásos intézmények működésének, az ott élő ellátottak életkörülményeinek figyelemmel kísérésére;
  • többszörösen hátrányos helyzetű csoportok – különös tekintettel a fogyatékos nőkre és gyermekekre – körülményeinek feltárására.

Az alapvető jogok biztosa a fogyatékosságügyi független mechanizmus feladatainak teljesítéséről évente átfogó jelentést készít, amelyet közzétesz a Hivatal honlapján.