null A temetőbővítés feltételeiről

A temetőbővítés feltételeiről

AJB-264/2012

 

A szomszédban élők megkérdezése és értesítése nélkül kívánta megnyitni a köztemető egy addig használatlan részét Marcali város önkormányzata. Szabó Máté ombudsman a gyászolók és a lakókörzet érdekeinek figyelembe vételére figyelmeztette a település döntéshozóit.

Mind a kegyeleti jogukat gyakorlóknak, mind a temető szomszédságában élő lakosságnak az az érdeke, hogy ne zavarják egymást. A gyászolók a szomszédos ingatlanok lakóinak tekintete elől elzárva fejezhessék ki érzelmeiket, a lakóingatlanokban élők köznapi tevékenységeikkel – netán a szomszédban működő üzem a zajával ne befolyásolja temetőlátogató kegyeleti tevékenységét.

Marcali város önkormányzata a központi temetőben korábban nem használt területeket is meg akart nyitni a temetkezéshez, de ehhez nem vette figyelembe a szomszédságban élők méltányolható érdekeit és az új parcellák tervéről nem is értesítették a környező házakban lakókat – panaszolta egy beadvány feladója. 

Az ombudsman mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatnak a köztemető kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatai ellátásakor, vagyis a helyi szabályozás megalkotásakor ügyelnie kell a magasabb szintű jogszabályokban, így a temető törvényben, annak végrehajtási rendeletében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekben meghatározott feltételekre. Emellett törekednie kell a döntéssel érintettek véleményének megismerésére, a közérdek és a jogos magánérdek összhangjának lehetőség szerinti megteremtésére.

Új temető létesítésekor, vagy a már meglévő bővítésekor például az építési hatóságnak meg kell határoznia egy védőtávolságnak nevezett területet, amely megfelelően elválasztja egymástól a temetőt és a környező lakóövezetet. Amennyiben ez nem így történik, a hatóság tevékenysége megsérti a jogbiztonság követelményét is, és akár bíróság elé is kerülhet az ügy.

A biztos rámutatott arra is, hogy mindezeken túl a jogalkalmazást is elősegítő egységes szabályozás szükséges, attól függetlenül, hogy már működő temetőn belüli új parcella nyitására kerül sor, vagy a működő temető területéhez csatolnak területeket és azon kívánnak új temetési helyeket, parcellát nyitni.

Az alapvető jogok biztosa kezdeményezte, hogy Marcali Város polgármestere az ombudsmani jelentést terjessze a képviselő-testület elé és az önkormányzat a temető új parcelláinak megnyitása előtt kérelmezze az építésügyi hatóságnál a védőtávolság meghatározását, majd ennek figyelembe vételével alakítsa ki a temető új parcelláit. Az ombudsman felkérte a belügyminisztert, hogy a temetkezési jogszabályok módosításának előkészítésekor valamennyi temetőre érvényes módon határozza meg a védelmi funkciót betöltő terület mértékét.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200264.rtf/6ee71ad0-48b4-4129-a29a-c2fa62e92133 oldalon olvasható.