null A fogvatartottak panaszairól

A fogvatartottak panaszairól

AJB 226/2010

 

Indokolatlanul sokat számláznak a telefonhasználatért, pedig lényegében az az egyetlen gyors kapcsolat a védővel, a hozzátartozókkal. Mert nincs más lehetőség, a börtönüzletben akár annyit is kérhetnek az áruért, amennyit akarnak – írták a börtönből Szabó Máté ombudsmannak. A biztos szerint a telefonhasználat korlátozása és díjszabása visszásságot jelent, a rács mögötti bolt árai viszont nem túlzottan magasak.

A fővárosi börtönben az előzetesen letartóztatottak mindössze heti három alkalommal, tíz percet telefonálhatnak, ebben a védővel folytatott beszélgetés is benne van, ráadásul száz emberre jut egy készülék, ami hetente elromlik. A védők általában mobiltelefonon érhetők el, a mobil a budapesti büntetés-végrehajtási intézetből 120, a szombathelyiből 105 forintos percdíjjal hívható, hétköznap is, ünnepnapokon is. A hívásokat egy, a bv. intézet telefonhálózatától független rendszer kezeli, amely egyrészt lehetővé teszi a fogvatartottak kapcsolattartását, másrészt a telefonbeszélgetések biztonsági ellenőrzését. Ezt a telefonrendszert egy kizárólagosságot élvező kft. működteti, amely csak a telefonálóktól kér pénzt, a büntetés-végrehajtás intézményeitől nem. Ebben a „szolgáltatásban" nem érvényesül a piaci verseny – ezért magasak a percdíjak.

Hasonló panaszok máshonnan is érkeztek Szabó Máté ombudsmanhoz. Jelenleg 16 500-an vannak a hazai bv. intézetekben, a szükségleti cikkek vásárlása, illetve a telefonálás mindannyiukat érinti. A védelemhez való jog érvényesülését közvetlenül veszélyezteti, ha az előzetesen letartóztatottakat korlátozzák a védőjük felhívásában – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Javasolta a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy elfogadható mértékben szabályozza a telefonbeszélgetések minimális heti időtartamát, továbbá az új Bv. kódexben – az előzetesen letartóztatottak helyzetének javítására tett erőfeszítésekkel összhangban, a belügyminiszterrel együttműködve – biztosítsa a védővel való korlátlan telefonbeszélgetés lehetőségét, ideértve a védő hívásának fogadását is.

A külvilággal való telefonos kapcsolattartás ugyanis a fogva tartásból eredő jogkorlátozások miatt különlegesen fontos közszolgáltatásnak minősül. A levelezés, a látogatás a telefonálást nem pótolhatja, mert nem elég gyors és közvetlen, a látogató fogadására pedig csak havonta egyszer van lehetőség. Az elítéltek szabadulása utáni társadalmi visszailleszkedés elengedhetetlen feltétele a magánszféra fenntartása, a kapcsolat megőrzése a családdal, házastárssal, barátokkal. Az előzetesen letartóztatottak esetében pedig – az ártatlanság vélelmére is tekintettel – kiemelkedő fontosságú mind a védővel, mind a családdal való kapcsolattartás biztosítása – indokolta álláspontját az ombudsman. Javasolta a nemzeti fejlesztési miniszternek, hogy fontolja meg speciális szabályozás – ezen belül árszabályozás – kialakítását. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokát pedig arra kérte, hogy – a bv. intézetekkel és a rendszert működtető kft-vel együtt – egyeztessenek a telefonhívások percdíjainak csökkentéséről, a hétvégi, ünnepnapi kedvezményes díjszabás kialakításáról.

A bv. intézetek a börtönön belül működő üzleteket külső vállalkozókkal kötött szerződések keretében működtetik. A boltok árait természetesen nem a hipermarketek, nagyáruházak, hanem a kisebb élelmiszerboltok áraihoz kell hasonlítani. A Gazdasági Versenyhivatal szerint az árak összhangban vannak a kiskereskedelmi árakkal, ugyanakkor a kizárólagos helyzet felveti a túlárazás és az alacsony minőségű szolgáltatás nyújtásának veszélyét. A fogyasztóvédelem pedig nem ellenőrizheti a bv-intézetek belső boltjait, ami jelentősen megnöveli bv. intézetek felelősségét – figyelmeztetett az állampolgári jogok biztosa.