null A bölcsődei ellátás feltételeinek változásáról

A bölcsődei és napközi ellátás feltételeiről

AJB-1920/2010

 

Egyetért az ombudsman ajánlásával a nemzeti erőforrás miniszter és széleskörű konzultációkat szervez, törvénymódosítást készít elő annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek napközbeni ellátása. A jogi, szakmai és pénzügyi változások célja, hogy minél több gyermek juthasson bölcsődébe, óvodába, családi napközibe, valamint annak elősegítése, hogy a szülők visszatérhessenek a munkaerőpiacra.

Szabó Máté korábbi ombudsmani jelentésében kimondta, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának, az ellátás intézményi garanciáinak hiányosságai ellentétesek a gyermekek védelemhez és gondoskodásához való jogával és a jogbiztonság követelményével. Ma csak a 10 ezer lakosnál népesebb települések önkormányzatát kötelezi a jogszabály bölcsőde fenntartására, de több helyütt ennek sem tesznek eleget. Az állampolgári jogok biztosa – egyszersmind gyermekjogi biztos vizsgálata megállapította, hogy hiányoznak azok az előírások és eszközök, amelyek a mulasztó önkormányzatokat rábírják a kötelezettség teljesítésére. Országosan ugyan 90 százalékos az óvodák kihasználtsága, ám a területi egyenetlenségek miatt egyes vidékeken elérhetetlen az ellátás. Van, ahol a bölcsődei és óvodai ellátás önkormányzati feladatainak „kiváltására" üzleti alapon működő magánszervezetekkel kötnek szerződést, ám ezekre nem azok a garanciális vagy térítési szabályok érvényesek, mint az önkormányzati fenntartású intézményekre.

Az ombudsman felvetéseire és javaslataira válaszul Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kifejtette: minden önkormányzatnak biztosítania kell a gyermekek napközbeni ellátását, függetlenül a lakosság számától, amelynek kötelező formája csak a 10 ezer lakos szám feletti településen van meghatározva bölcsődei ellátásként. A családi napközi különösen a kisebb településeken jelenthet megoldást. Tény ugyanakkor, hogy mivel a családi napközi a gyermekjóléti alapellátások egyik legfiatalabb szolgáltatástípusa, annak szakmai színvonalával kapcsolatban bizonytalanság tapasztalható. A miniszter szerint a szabályozás átgondolást igényel, a szaktárca fontolóra vette, hogy módszertani intézményt jelöl ki a családi napközi szolgáltatás engedélyezésére, ellenőrzésére, valamint a szakmai munka segítésére.

Az ombudsman ajánlásával egyetértve a tárca szándékában áll a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogszabályok áttekintése, az érintett szakemberek, intézmények, társadalmi szervezetek bevonásával javaslatok kidolgozása az érintett jogszabályok módosítására sőt, a családi napközikről szóló módosítást már elő is készítették. Emellett a minisztérium megfelelő jogi és költségvetési szabályozás megteremtésével, pályázati lehetőségekkel, a hazai és az európai uniós forrásokhoz való hozzájutás segítésével közvetetten kívánja ösztönözni az önkormányzatokat, hogy javítsák a gyermekek napközbeni ellátását – tartalmazza a nemzeti erőforrás miniszter válasza.