Az alapvető jogok biztosa a 2017-es szakgimnáziumi érettségi lebonyolításával kapcsolatos visszásságokról

Az érintett tanulók alapvető jogait, illetve a jogbiztonság elemi követelményeit sértette, hogy jelentős késedelemmel léptették hatályba a 2017-es szakmai érettségi vizsgatárgy követelményeit – állapította meg Székely László ombudsman. Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszterét a jövőre nézve a kellő felkészülési idő érdemi biztosítására, valamint a tanulók alapvető jogainak tiszteletben tartására kérte fel.
2018. június. 01.

Az alapvető jogok biztosa egy középiskola súlyos mulasztásairól

A jogbiztonság követelményét, illetve a tanulói és szülői jogok érvényesülését egyaránt sértő, tartósan fennálló visszásságokat tárt fel a budapesti Budai Nagy Antal Gimnázium működése kapcsán az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman intézkedéseket kért a Gimnáziumtól és annak fenntartójától, valamint a szaktárcától és az adatvédelmi hatóságtól.
2018. május. 31.

Az alapvető jogok biztosa egy iskolai bántalmazás kapcsán lefolytatott eljárásról, jogi-szakmai garanciákról, a lelkiismereti szabadság tiszteletéről

Az iskola többszörösen is mulasztott: nem ismerte fel és nem előzte meg két tanuló súlyos konfliktushelyzetét, a helyzet rendezésére pedig nem a megfelelő pedagógiai és jogi megoldást választotta – állapította meg egy gyermekek közötti bántalmazási ügy vizsgálatában az alapjogi biztos. Székely László ombudsman az iskolapszichológus eljárásával kapcsolatosan arra figyelmeztetett, hogy tiszteletben kell tartani a tanuló és a szülők lelkiismereti szabadságát, vallási meggyőződését, figyelembe kell venni az érintettek kéréseit.
2018. május. 29.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Elleni Világnap alkalmából

Európában és Magyarországon immár évtizedek óta fennállnak a diszkrimináció elleni védelem jogszabályi és intézményi keretei. Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás, a szexuális irányultság a sokszínű emberi személyiség alkotórésze, a személyiség magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés.
2018. május. 17.

Az ombudsman a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentések kivizsgálásáról

Székely László alapjogi biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy – akár külön intézkedések kezdeményezésével – fordítson kiemelt figyelmet arra a gyakorlatra, ahogyan a minisztérium szervei kezelik a panasz- és közérdekű bejelentéseket. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a Magyarországon előforduló kórházi fertőzések magas száma miatt benyújtott közérdekű bejelentéseinek mellőzése miatt kérte az ombudsman vizsgálatát.
2018. május. 15.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny alkalmából

2018. május 9-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont a 2017/2018. tanévi országos nemzetiségi online nyelvi verseny és országos nemzetiségi rajzverseny díjkiosztó ünnepségének és egyben a rajzpályázatra beérkezett legjobb művekből álló kiállítás megnyitójának. A rendezvényen megjelent gyerekeket és felkészítő pedagógusaikat Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős biztoshelyettes, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja részéről pedig Kállay Attiláné megbízott főosztályvezető köszöntötte. A Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola Kamarakórusának rövid műsora után Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke méltatta a díjazásban részesülő alkotásokat és adta át a jutalmakat.
2018. május. 11.

Az alapvető jogok biztosa 2018-as téli krízisjelentésének tapasztalatairól és megállapításairól

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata feltárta, hogy a hajléktalan-ellátó rendszer ellátta a feladatát a téli krízisidőszak során. A jelentés rögzíti, hogy a rendkívüli intézkedések hatékony végrehajtásához még mindig nem mindenhol állnak rendelkezésre átlátható, megismerhető, számon kérhető gondozási, ellátási protokollok. Székely László ombudsman szerint további összehangolt, egymást erősítő szakmai lépésekre van szükség a közterületi helyzet kezelése és a hajléktalanságból kivezető lehetőségek érdemi biztosítása érdekében.
2018. május. 10.

A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a környezetvédelem szervezetrendszerével kapcsolatos elvárások, különös tekintettel a hatósági szervezetrendszer kérdéseiről

A jövő nemzedékek szószólója a szélesebb körű szakmai nyilvánosság elé kívánja tárni a környezetvédelmi hatósági szervezetrendszer átalakítása kapcsán megfogalmazható azon aggályokat, amelyek a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítésének lehetőségei kapcsán fogalmazhatók meg.
2018. május. 09.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című könyv bemutatása alkalmából

2018. május 2-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont Kukorelli István – Tóth Károly: Az alapjogi jogalkotás az alkotmányos rendszerváltás éveiben című tanulmánykötete bemutatójának.
2018. május. 04.

Az alapvető jogok biztosának utóvizsgálata a donor-hímivarsejtekkel végzett reprodukciós eljárások működésképtelensége és a hatóságok jogsértő eljárása kapcsán

Az alapjogi biztos a 2016-os átfogó vizsgálatában megtett ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése. Székely László ombudsman utóvizsgálatot indított és megállapította, hogy a hatóság nem tett eleget a jogerős bírósági döntésnek, és a jogszabály-módosítás is fokozta a bizonytalanságot. A biztos így újra a miniszter intézkedését kérte.
2018. május. 03.

Az alapvető jogok biztosa a felügyelt kapcsolattartás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati és szabályozásbeli problémákról

Az alapjogi biztos egy konkrét panasz vizsgálatát hivatalból kiterjesztve megállapította, hogy a család- és gyermekjóléti központokban biztosított felügyelt kapcsolattartások jelenlegi feltételrendszere, szabályozási környezete, az érintett szervek együttműködése, eljárása is komoly aggályokat vet fel. Székely László ombudsman az érintett gyermekek és hozzátartozók jogai szempontjából is visszás helyzet mielőbbi rendezése érdekében részletes ajánláslistát küldött a szaktárca és a kormányhivatalok vezetői számára.
2018. április. 25.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a vízi sportok edzései során alkalmazott hypoxiás edzésmódszer alkalmazásának kockázatairól és azok jobb megelőzéséről

Az alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy a 15 év alatti sportolóknál jelenleg fokozott kockázatot jelent a vízilabda, a szinkronúszás és az úszás edzések során használt hypoxiás edzésmódszer. Szükséges az érintett edzők megfelelő felkészítése a módszer alkalmazásának veszélyeire, a biztonsági intézkedések megtétele, tájékoztató anyagok készítése. Székely László ombudsman a sportért felelős tárcának, a Testnevelési Egyetem rektorának és az érintett szakági sportszövetségek vezetőinek küldte meg ajánlásait.
2018. április. 24.