HALLGATÓI ÁTSOROLÁSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

Sértette a jogállamiság elvét és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), amikor az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte a BGE rektorát, gondoskodjon arról, hogy a belső intézményi dokumentumok a hatályos törvényi szabályok keretei között teljeskörűen szabályozzák a hallgatók átsorolását.
2020. november. 27.

A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

Minden fogvatartott számára biztosították a napi egyórás szabadlevegőn-tartózkodást, a járványhelyzet ellenére az oktatás és a hitélet sem szünetelt a Szegedi Fegyház és Börtönben, továbbá a fogvatartottak közül szinte mindenki élt az internetes kapcsolattartás lehetőségével, vagy telefonon kommunikált a hozzátartozóival – állapította meg dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.
2020. november. 27.

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA KÖZÖS KÖZLEMÉNYE A FEHÉR HÉTFŐ, AZ EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT KEZDŐNAPJA ALKALMÁBÓL

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója a tudatos fogyasztás fontosságára, a természeti erőforrásainkkal való gondos bánásmód alaptörvényi kötelezettségére, a körforgásos gazdaságnak a fenntartható fejlődés megvalósításában betöltött kulcsfontosságú szerepére hívja fel a figyelmet az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdőnapja, a fehér hétfő alkalmából kiadott közös közleményében.
2020. november. 23.

A KIVÉTEL ERŐSÍTSE A MÉLTÓSÁGOT - AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGGAL, ILLETVE AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ EMBEREK SPECIÁLIS HELYZETÉRŐL A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK KAPCSÁN

A társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak, az értelmi fogyatékossággal élő embereknek a járványhelyzet során folytatott hétköznapi küzdelmeire, így a kötelező maszkviselési és távolságtartási szabályok alkalmazásának nehézségeire hívja fel a figyelmet az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos egyúttal üdvözli a legutóbbi, november 19-én kiadott kormányrendeletet, amely az autizmussal élő emberek számára lehetővé teszi az általános járványügyi védekezési szabályoktól való eltérést.
2020. november. 20.

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ÜZENETE A GYERMEKEK JOGAINAK VILÁGNAPJÁN

„Válság, járványok és más krízisek idején még fontosabbá válnak a gyermeki jogok és az a szemléletmód, ahogyan a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekhez közelítünk” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet: a gyermeki jogok nem igények, hanem alkotmányos normák, amelyeket a gyermekek valós szempontjai, alapvető szükségletei hívnak életre.
2020. november. 20.

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ÉS HELYETTESEINEK KÖZÖS KÖZLEMÉNYE A SZANITÁCIÓ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

A szanitáció világnapjának többoldalú jelentőségére, az élettel és az emberi méltósággal, a fenntarthatósággal és a klímaváltozással való szoros kapcsolatára hívja fel a figyelmet dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.
2020. november. 19.

A HEVES MEGYEI HARMÓNIA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézményben a járványveszély elhárítása érdekében életbe léptették az országos tisztifőorvos által előírt intézkedéseket, korlátozásokat és olyan intézkedéseket hoztak, amelyek csökkentették a fertőzés lehetőségét – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos ugyanakkor ajánlást tett az intézmény vezetőjének arra vonatkozóan, hogy a látogatási tilalom időszakában is ösztönözze az ellátottak és hozzátartozóik közötti kommunikáció minél gyakoribb és változatos csatornákon történő megvalósulását.
2020. november. 16.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN

A jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a végrehajtó a végrehajtási cselekmények foganatosításakor, ugyanakkor a letiltás alól mentes ellátások inkasszó kiadását követő foglalása a jogbiztonság és a szociális biztonság követelményével, valamint a diszkrimináció tilalmával összefüggésben visszásságot okozott – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa.
2020. november. 16.

LAKOSSÁGI ZAJPANASZ MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA

A jogállamiság és a tisztességes eljárás követelménye veszélyt szenvedhet, valamint az egészséges környezethez való jog érvényesülését is veszélyeztetheti egy olyan jegyzői birtokvédelmi eljárás, amelyben egy problémára azért nincs jogi válasz, mert az eljárás eleve nem lehet sikeres pontos adatok szolgáltatása nélkül – állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese.
2020. november. 16.

ZAJPANASZ MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ OMBUDSMAN ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEK SZÓSZÓLÓJA

A jogállamisággal, a tisztességes hatósági eljáráshoz és az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot okoz az olyan eljárás, amikor a hatóság egy zajpanasszal kapcsolatban a rendelkezésére álló hatósági eszközök alkalmazása, bizonyítási eljárás, illetve a mulasztás szankcionálása nélkül jár el – állapította meg az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese.
2020. november. 13.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS ELHÚZÓDÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FOGLALT ÁLLÁST AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

A hatósági ügyek tisztességes intézésével összefüggő visszásságot okozott Sukoró Község Önkormányzatának egy elhúzódó eljárása, amelynek következtében sérült a kérelmező jogbiztonsághoz való joga is, továbbá a rászoruló szociális biztonsághoz fűződő jogával összefüggésben is visszásságot okozott – állapította meg az ombudsman.
2020. november. 13.

JOGOSULATLANUL FELVETT TÁMOGATÁS VISSZAFIZETTETÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS JOGSZERŰSÉGÉT VIZSGÁLTA AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA

Az ingatlanvagyon hasznosíthatóságának vizsgálatát mellőző hatósági gyakorlat alkalmas arra, hogy a szociális ellátás igénybevételére kényszerülő rászorulókat hátrányos helyzetbe hozza, életkörülményeiket tovább nehezítse, végső soron pedig alapvető jogaik sérelmét idézze elő – állapította meg jelentésében az ombudsman. Dr. Kozma Ákos a feltárt alapjogi visszásságok jövőbeni bekövetkezésének megelőzése érdekében felkérte a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjét, hogy az ingatlan hasznosíthatóságának vizsgálatával összefüggő jogszerű gyakorlat alkalmazására hívja fel az első fokon eljáró járási hivatalok vezetőinek figyelmét.
2020. november. 12.