Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnap alkalmából

Május 17-én, a Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnapon több mint 130 országban teszünk évről évre tanúságot a szexuális kisebbségek jogegyenlősége mellett. Székely László ombudsman közleményében hangsúlyozta, hogy a történelem tragikus tapasztalataiból tanulnunk kell – a nemi identitás, a szexuális irányultság nem lehet hátrányos megkülönböztetés, megbélyegzés alapja.
2017. május. 17.

Az utánpótláskorú labdarúgó gyermekek jogai és az MLSZ átigazolási szabályzata - az ombudsman aggályai

Az utánpótláskorú labdarúgók gyermekek, így a jogállásukat, helyzetüket érintő szabályokban tekintettel kell lenni a gyermek legjobb érdekére és a tankötelezettség teljesítésére – hívta fel a figyelmet Székely László. Az ombudsman vizsgálata több bizonytalanságot, illetve ellentmondást tárt fel a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Átigazolási Szabályzatának tartalmában, ezért az MLSZ elnökének intézkedését kérte, valamint a szaktárcához is fordult javaslattal.
2017. május. 15.

Kizárva az energia-megtakarítási pályázatból - az ombudsman a cselekvőképességükben korlátozott emberek megkülönböztetéséről

Nem tesz eleget az emberi méltósághoz való jog, az egyenlő bánásmód követelményének, nem felel meg a fogyatékossággal élő személyek kiemelt állami védelme kötelezettségének és nemzetközi előírásoknak sem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiatakarékossági programjának pályázati kiírása a pályázói körből kizárta a cselekvőképességükben részlegesen, vagy teljesen korlátozott embereket – állapította meg az alapvető jogok biztosának vizsgálata.
2017. május. 11.

Rendkívüli hidegben is működött a fővárosi hajléktalan-elátás, de vannak javítandó elemek - az alapvető jogok biztosának 2017-es téli krízisjelentése

Javult a hajléktalan-ellátás feltételrendszere – állapította meg az alapvető jogok biztosa, aki immár hagyományos éves vizsgálatában a pozitív elemek elismerése mellett az egyértelműség és a zavartalan funkcióellátás érdekében további jogszabály-módosításokra tett javaslatot a szaktárcának.
2017. május. 09.

Természetkárosítás az engedély nélküli autóversenyen - a jövő nemzedékek szószólója hatékony hatósági fellépést sürget

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója közleményben hívta fel az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges és szükséges intézkedést a károkozók kilétének megállapítására, a természetkárosításért viselt felelősségük maradéktalan érvényesítésére.
2017. május. 05.

Az ombudsman a szülészeti ultrahang szűrővizsgálatok szakmai szabályozásának bizonytalanságairól

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogbiztonságot sérti, alapjogi aggályokhoz vezet, hogy nem egyértelmű a várandósgondozáskor elvégzett ultrahang szűrővizsgálatokra, a fejlődési rendellenességek kiszűrésére vonatkozó szakmai szabályozás alkalmazása, ennek nyomán pedig a szakfelügyeleti hatósági ellenőrzés mércéje sem. Székely László ezért a szaktárcától kérte a hiányzó szakmai irányelv mielőbbi kiadásának elősegítését, illetve azt, hogy addig is egységesen a meglévő szakmai ajánlásokat alkalmazzák.
2017. április. 25.

A környezetvédelem jogalkalmazási tapasztalatairól - tanácskozás az ombudsman hivatalában

A környezeti felelősségről szóló irányelv végrehajtásának uniós és hazai tapasztalatairól tartottak konferenciát az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában 2017. április 24-én, Budapesten. A szakmai tanácskozáson köszöntőt mondott Darák Péter, a Kúria elnöke, Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója és Sperka Kálmán, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete elnökségének tagja. Az Ombudsmani Hivatal munkatársai, a Kúria bírái, az Ügyészség, az Európai Bizottság szakértői, valamint egyetemi oktatók, a Földművelésügyi Minisztérium és hatóságok képviselői tartottak előadásokat a témában.
2017. április. 25.

Nemzetközi egyezmény szükséges az óriáscégek emberi jogi felelősségének érvényesítésére - konferencia az ombudsman hivatalában

Budapest, 2017. április 11. A nemzetek feletti óriáscégek által elkövetett emberi jogsértések megfékezése érdekében szükség van arra, hogy létrehozzanak egy nemzetközi egyezményt, amely biztosítaná a cégek felelősségre vonhatóságát – hangzott el az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Magyar Természetvédők Szövetsége által szervezett konferencián. A szervezők szerint a készülő ENSZ egyezményt a magyar kormánynak is támogatnia kell nemzetközi és uniós szinten egyaránt.
2017. április. 11.

Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

A Nemzetközi Roma Napon a magyar és az európai civilizációt évszázadok óta értékeivel és sokszínűségével gazdagító roma kultúrát ünnepeljük.
2017. április. 08.

Az ombudsman a doktori képzésben részt vevő fogyatékossággal élő hallgatók nyelvi követelmények alóli mentesítésének aggályos szabályairól és gyakorlatáról

A jogbiztonság követelményét sértette, az esélyegyenlőség elve szempontjából is aggályos volt az, hogy az egyetemi doktori képzésben kizárták a fogyatékossággal élők mentesítését a nyelvvizsga-kötelezettség alól, nem vették figyelembe, hogy a megszigorított nyelvi követelményeket felmenő rendszerben kellett volna bevezetni és biztosítani kellett volna a megfelelő felkészülési időt – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy konkrét ügy vizsgálata kapcsán. Székely László ombudsman szerint indokolt lenne a szabályozás mielőbbi áttekintése és módosítása.
2017. március. 29.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Görögország nemzeti ünnepe alkalmából

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Görögország nemzeti ünnepe alkalmából
2017. március. 30.

Az ombudsman jelentése egy iskolai fegyelmi eljárás során elkövetett súlyos jogsértésekről

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata feltárta, hogy a Makói Katolikus Általános Iskola, illetve annak fenntartója az eljárási garanciák teljes figyelmen kívül hagyásával, súlyosan aggályos, jogszabálysértő módon kezelte egy 8 éves kisgyermek fegyelmi ügyét. Székely László ombudsman szerint a konkrét ügy egyik tanulsága, hogy az iskolai fegyelmi eljárás jelenlegi jogi szabályozása kiegészítésre is szorul, a bizonytalanságok ugyanis könnyen vezethetnek hasonló visszás esetekhez, ezért a szaktárca mielőbbi intézkedését is kérte.
2017. március. 29.