Az ombudsman a közoktatási megállapodások 2012. évi pályázatának döntéseiről

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának eljárása mind a hozzá benyújtott pályázatok elbírálásában, mind a jogorvoslati lehetőség kezelésében eltért a döntéshozatal átláthatóságának követelményétől, de még a pályázati kiírásban foglaltaktól is. Egyebek között ezt mutatta ki Szabó Máté ombudsman egy panaszügyben készült jelentésében és a visszásságok jövőbeli megelőzésének érdekében a miniszterhez fordult.
2013. április. 24.

Az alapvető jogok biztosának alkotmánybírósági indítványa a negyedik alaptörvény-módosítás kapcsán

Az alapjogi biztos szerint a 2013. április 1-jétől hatályos negyedik alaptörvény-módosítás egyes rendelkezései kapcsán felmerül, hogy azok nem felelnek meg bizonyos formai, illetve eljárási feltételeknek, ezért az Alaptörvény kifejezett felhatalmazása alapján kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál azok felülvizsgálatát.
2013. április. 23.

A dorogi légszennyezettség-mérő állomás újraindításáért

A dorogi légszennyezettség-mérő állomás újraindításáért Az egészséges környezethez, valamint a közérdekű adatok hozzáféréséhez való jogot sérti, ha az állam megszünteti, vagy hosszabb ideig szünetelteti a mintavételt a légszennyezés mérését végző hálózatrendszer egyes pontjain, és elmulasztja a naprakész környezeti információk közzétételét. Az ombudsman a Kormánytól kérte a dorogi mérőállomás működtetésének támogatását.
2013. április. 22.

A védetté nyilvánított területek tulajdonosainak panaszáról

Az alapvető jogok biztosa a törvényi szabályozás felülvizsgálatát, a nemzeti parki joggyakorlás előzetes megfizetését javasolja a vidékfejlesztési miniszternek azzal kapcsolatban, hogy többen is panaszolták: a védett természeti területté nyilvánított termőföldek törvény szerinti kisajátítása elmaradt, és nem kapták meg a részarány-tulajdonuk ellenértékét.
2013. április. 22.

Parkolási bírság 10 évvel korábbi címre? - az ombudsman a nyilvántartási rendszerekről

A parkolási társaságok és az autópálya kezelő a gépjármű-nyilvántartásból szerzi meg az autó tulajdonosának a lakcímét. Ha a tulajdonos elköltözik, a lakóhely megváltozását csak a lakcím-nyilvántartásban vezetik át, a gépjármű-nyilvántartásban nem. Így előfordulhat, hogy a parkolási társaság a korábbi lakcímre küld értesítést a fizetendő pótdíjról, amelynek költségei közben jelentősen megnőnek. Az ombudsman – és a jogszabály – szerint össze kellene kapcsolni a két nyilvántartó rendszert.
2013. április. 19.

Ha az eljárás illetékmentes, akkor a hatósági bizonyítvány kiállítása is az - az ombudsman egy okmányiroda eljárásáról

Az alapvető jogok biztosa megállapította: amennyiben az illetéktörvény egy eljárást illetékmentesnek minősít, akkor nem lehet illeték megfizetésére kötelezni az ügyfelet, ha ugyanabban az eljárásban hatósági bizonyítványt is kell kiállítani. Az ombudsman szerint sérti a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha ilyenkor mégis illetéket kell fizetni.
2013. április. 18.

Az ombudsman a határidőt mulasztó gazdasági társaságok adószámának automatikus törléséről

Az alapvető jogok biztosa jelentésében megállapította, hogy a jogbiztonságot és a tisztességes eljárás alkotmányos követelményét sérti az a jogszabály, amely szerint automatikusan törlik annak a gazdasági társaságnak az adószámát, amely a tíznapos határidőn belül nem küldi vissza az ún. kockerd kérdőívet. Szabó Máté felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy a jogszabályok előkészítésekor a jövőben fordítson kiemelt figyelmet az előreláthatóság, az ésszerűség és a kiszámíthatóság érvényesítésére.
2013. április. 18.

Az ombudsman a gyermekek jogainak szakértő képviseletéről

Csak gyermekjogokban jártas szakember lehessen eseti gondnok kiskorút érintő eljárásokban – javasolja az ombudsman. Egy panaszügyben ugyanis kiderült, hogy egy gyermeket kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárásban eseti gondnokként egy ingatlanügyekkel, társasági- és munkajoggal foglalkozó ügyvéd képviselt.
2013. április. 16.

Ombudsmani aggályok az OBDK és a jogvédelmi képviselők működése kapcsán

Előrelépést jelent az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) létrehozása, de további intézkedések szükségesek az OBDK, illetve az irányítása alá tartozó jogvédelmi képviselői rendszer működésével és jogállásával kapcsolatban. Ezek elmaradása a kiszolgáltatottak, a gyermekek és betegek jogainak védelmét veszélyezteti – figyelmeztetett az ombudsman.
2013. április. 16.

Az ombudsman megállapításai a március 14-15-ei rendkívüli időjárási helyzet kezeléséről

A hóhelyzet kezelésében résztvevő szervek – az önkéntes mentőcsapatokkal, valamint a civilekkel együtt – a személyi- és eszközállományukat maximálisan kihasználva végezték a mentést. Ugyanakkor azonban számos hiányosság mutatkozott a lakosság felkészítésében, riasztásában és tájékoztatásában, valamint a kommunikáció során is – állapította meg hivatalból lefolytatott vizsgálatában Szabó Máté ombudsman.
2013. április. 15.

Fedél nélkül - jogok nélkül? Az ombudsman vizsgálatai a hajléktalanok ellátásáról

A hajléktalanság alapjogilag aggályos tüneti kezelései, az „eltakarítás", a megbélyegzés, a bírsággal és elzárással fenyegetés helyett emberhez méltó, a lecsúszást megállító, kiutat biztosító komplex eszközökön és megoldásokon kell dolgozni – hangsúlyozza Szabó Máté. Az alapvető jogok biztosa – mint eddig minden évben - 2013 első hónapjaiban is felmérte a fővárosi állapotokat, és vizsgálatát kiterjesztette néhány vidéki városra is.
2013. április. 12.

Az ombudsman a kéményseprés közszolgáltatással kapcsolatos fővárosi panaszokról

A szolgáltató nem tisztítja a kéményeket, de a bejelentése nyomán az építési hatóság érdemi vizsgálat nélkül kötelezi a tulajdonosokat sokszor több százezer forintba kerülő munkálatok elvégzésére. A használaton kívül helyezett kémény után is szolgáltatási díjat számláznak ki. Életveszélyesnek nyilvánítanak kéményeket, mert nincs kiépítve kéményseprő-járda. Az ombudsman panaszbeadványokat kivizsgálva megállapította, hogy a jogszabályok ellentmondásosak és alkalmat adnak az önkényes jogalkalmazásra.
2013. április. 11.