Teljesen korlátozó gondnokság: szükséges, de alkotmányosan nem elégséges - az ombudsman válasza a KIM alkotmánybírósági indítványt érintő észrevételeire

Az alapvető jogok biztosa szerint nem megalapozott a KIM reakciója, mert nem ugyanarról beszélnek: az ombudsmani indítvány nem általában a korlátozó, hanem a kizáró gondnokság helyébe lépő teljesen korlátozó gondnokság intézményének működésével kapcsolatban kérte az Alkotmánybíróság vizsgálatát. A fogyatékossággal élők jogainak védelméért külön is felelős alapjogi biztos szerint az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai valóban javítanak a helyzeten, de nem tartalmazzák azokat a változásokat, amelyek alkotmányosan elvárhatóak lennének.
2013. július. 15.

Az ombudsman az igazságügyi szakértők elhúzódó eljárásairól és az így keletkező jogsérelemről

Szabó Máté ombudsman sokadszor kifogásolja, hogy az igazságügyi szakértők indokolatlanul hosszadalmas eljárásai miatt elhúzódnak az államigazgatási eljárások, ami veszélyezteti a jogbiztonságot, és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A rendőrség ugyanis a szakértői intézetekkel való hosszú távú jó együttműködés megalapozása és megőrzése miatt sok esetben akkor sem alkalmazza az indokolatlanul késlekedő szakértő ellen alkalmazható szankciót, amikor az indokolt lenne.
2013. július. 15.

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa az új Polgári Törvénykönyv teljesen korlátozó gondnokság intézménye kapcsán

Az alapvető jogok biztosa szerint a teljesen korlátozó gondnokság alatt álló, jellemzően fogyatékossággal élő személyek nyilatkozatainak automatikus semmissége, illetve a legszemélyesebb döntések megtételének általános kizárása alapjogsértő és ellentétes a nemzetközi emberi jogi normákkal is. Az ombudsman kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a 2014. március 15-étől hatályos új Polgári Törvénykönyv teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés jogkövetkezményeit megállapító egyes szabályainak felülvizsgálatát.
2013. július. 14.

Lázcsillapító a gyereknek, hogy megnyugodjon - az ombudsman a gyámhivatal tétlenségéről

A gyermekvédelmi rendszer képtelen volt követni a családot. Sérült a gyermek mindenek felett álló érdeke, valamint védelemhez és gondoskodáshoz való joga.
2013. július. 12.

A környezettudatosság a nemzedékek közötti igazságosság alapja - az ombudsman a nevelés fontosságáról

Romolhatnak a jövő nemzedékek életfeltételei, ha a ma fiataljait nem nevelik a környezettudatosság, a fenntarthatóság szellemében – állapította meg az alapvető jogok biztosa abban a vizsgálatsorozatban, amely a gyermekek egészséges környezethez való jogát, annak érvényesülését elemzi.
2013. július. 11.

Az vagy, amit megeszel? - az ombudsman az iskolai büfék kínálatának szabályozásáról

Nincs jogi garancia arra, hogy az iskolai büfékben és automatákból egészséges ételeket kínáljanak, pedig az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) már nyolc éve kiadta az erről szóló ajánlását. Az ajánlás nem kötelező, a büfék üzemeltetői ezért jobbára nem is tartják magukat hozzá. A gyermekek egészséges környezethez való jogát is vizsgáló Szabó Máté ombudsman az emberi erőforrások miniszterét a kínálat szabályozására kérte és javasolta, hogy a fiatalok között kezdődjön felvilágosító munka az egészséges táplálkozás fontosságáról.
2013. július. 11.

Az ombudsman a mozgássérült parkolási igazolványok kiadásának folyamatos problémáiról

Nem egyértelmű a szabályozás, eltérően járnak el az egyes szervek, a szakvélemény elkészítése elhúzódik, az irányításért felelős hivatal pedig nem ad tájékoztatást az egységes jogalkalmazásról. Ezzel egyes eljárásokban, így mozgássérült parkolási igazolvány kiadásakor is a sérül a jogbiztonság követelménye, a jogorvoslathoz, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog – állapította meg Szabó Máté ombudsman.
2013. július. 10.

Az ombudsman helyszíni vizsgálata a hétvégi felvonuláson

A rendőrség előzetes tájékoztatással és intézkedéseivel biztosította, hogy a Budapest Pride 2013 felvonulás résztvevői élhessenek gyülekezési jogukkal. A rendbiztosok folyamatos kapcsolatban voltak a felvonulókkal és az ellentüntetőkkel, a rendőrség megakadályozta, hogy a rendezvényt megzavarják az ellene tiltakozók.
2013. július. 09.

Az ombudsman a parlagfű mentesítésről

Június 30-ig kellett a földhasználóknak a parlagfüvet kiirtani ingatlanukról, ezután már a hatóságok bírságot szabnak ki. Van kormánystratégia, de nincs egységes, átfogó szabályozás a parlagfű elleni védekezésről - állapította meg az alapvető jogok biztosa.
2013. július. 04.

Az ombudsman egy autista lány kihallgatásáról és a rendőrök jogsértésről

A jogbiztonság követelményét és az emberi méltósághoz való jogot sértették rendőrök azzal, hogy kihallgattak egy autista lányt, tekintet nélkül az állapotára és a hozzátartozója tiltakozására. Az ombudsman az országos rendőrfőkapitány intézkedését kérte.
2013. július. 04.

Az ombudsman a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás egyik jogszabályi "fekvőrendőréről"

Fontos gazdaságpolitikai érdek a gazdaság fehérítése, ám ez nem alapozhatja meg a tulajdonhoz való jog korlátozását – figyelmeztetett Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa jelentésében a tulajdonhoz való jog és a jogbiztonság sérelmét állapította meg abban, hogy jogszabály írja elő: a biztosító a kártérítés általános forgalmi adóval növelt összegét csak akkor térítheti meg, ha a bemutatott számla tartalmazza a jármű helyreállításához szükséges munkálatok megnevezését, anyagköltségét és munkadíját, valamint ha a számla megfelel a számvitelről szóló törvény előírásainak.
2013. július. 03.

Parkolás a kerülethatáron - avagy melyik jegykiadó automatát "szeresse" az autós?

Nehéz a fővárosban parkoló autós dolga, ha el akar igazodni az egyes parkolási társaságokhoz tartozó zónahatárok, illetve a jegykiadó automaták rendszerében. A mai napig sem jelzik egyértelműen, hogy a terület melyik parkolási társasághoz tartozik. A helyismerettel nem rendelkező autós ezért csak remélheti, hogy a közelben található jegykiadó automatánál váltott parkolójegye érvényes lesz, és pótdíjazásra nem kerül sor azért, mert nem a megfelelő automatát választotta. Szabó Máté ombudsman ismételten sürgette a fővárosi egységes parkolási rendszer létrehozását.
2013. július. 03.