Utólagos vezetékjog bejegyzése - az ombudsman szabályozási problémákra mutatott rá

Továbbra is visszás az építési hatóságok gyakorlata a vezetékjog megállapításával és bejegyzésével kapcsolatban. Szabó Máté ombudsman a vezetékjog problémáit feltáró 2011. évi jelentése után újabb panaszokat vizsgált.
2013. augusztus. 16.

Az ombudsman a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvénnyel kapcsolatos panaszokról

Az érintett szövetkezetek szempontjából előnyösebb, ha közvetlenül, és nem az alapvető jogok biztosán keresztül fordulnak az Alkotmánybírósághoz – tartalmazza Szabó Máté ombudsman tájékoztató levele, amelyet az elmúlt napokban hozzá érkezett nagyszámú beadványra válaszul küldött. A beadványozók szerint a szövetkezetek integrációjával kapcsolatos jogszabály több ponton sérti az alapvető jogokat.
2013. augusztus. 15.

Az ombudsman kérdései a védőnők bérrendezéséről

Száznál is több védőnő egyéni panasza és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara - honlapján is nyilvánosságra hozott - beadványa nyomán Szabó Máté ombudsman tájékoztatást kért Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a védőnők bérrendezésének elképzeléséről.
2013. augusztus. 14.

Az ombudsman a felsőoktatás hallgatóinak szakmai gyakorlatáról, a munkaadók érdekeltté tételéről

Az ombudsman olyan szabályozást sürget, amely ösztönzi a munkaadókat, hogy helyet biztosítsanak a felsőoktatás hallgatóinak a kötelező szakmai gyakorlatuk letöltésére, lehetőséget ad nekik a kellő szakmai tapasztalatok megszerzésére, és esélyt teremt arra, hogy a hallgatókat a szakmai gyakorlat után a későbbiekben ugyanott munkavállalóként foglalkoztassák.
2013. augusztus. 14.

Az ombudsman a gyermekvédelmi és szakellátó intézmények együttműködésének problémájáról

Hiányos a gyermekvédelmi jelzőrendszer együttműködése, a szakellátás pedig nem tud megfelelni gyermek állapotának, írta az alapvető jogok biztosa egy, speciális ellátást igénylő 14 éves gyermek jogainak érvényesülését vizsgáló jelentésében.
2013. augusztus. 13.

Visszásságok a trafikpályázatok körül, de az ombudsman nem fordul az Alkotmánybírósághoz

Az Alkotmánybírósághoz való fordulást kérő, 22 ezer aláírással megtámogatott beadványok dacára nem fordul az Alkotmánybírósághoz az alapvető jogok biztosa a trafikpályázatok ügyében. Szabó Máté azonban vizsgálta a pályázati eljárás különféle visszásságait.
2013. augusztus. 11.

Nem fordul az Alkotmánybírósághoz, de tovább elemzi az országgyűlési törvényt az ombudsman

Szabó Máté országgyűlési képviselők panasza alapján áttekintette az országgyűlési tárgyalási rend fenntartásával, fegyelmi jogkörrel kapcsolatos törvényi rendelkezéseket. A biztos a beadvány alapján nem fordult az Alkotmánybírósághoz, a szabályozás érvényesülését a jövőben is figyelemmel kíséri, és a témakört érintő, széleskörű, nemzetközi jogösszehasonlító kutatásokat indított.
2013. augusztus. 08.

A nemzetiségi önkormányzati választásokon számolni kell a visszaélések veszélyével - az ombudsman a szabályozás módosítását javasolja

A 2014-től hatályba lépő új törvényi szabályozás nem zárja ki a visszaélés lehetőségét a nemzetiségi önkormányzati választásokon. A népszámlálási adatok figyelembevétele pedig egyes településeken azt eredményezi, hogy a nemzetiségi közösségek nem alakíthatnak helyi szintű önkormányzatot – állapította meg Szabó Máté ombudsman.
2013. augusztus. 07.

Cserebere a pszichiátrián - az ombudsman a bentlakók szükségleteinek finanszírozásáról

Kevés a költőpénz, trükközni kényszerülnek a lakók a bentlakásos intézményekben – tapasztalta vizsgálatában az ombudsman. Szabó Máté megoldásként a jogszabályi környezet felülvizsgálatát javasolta.
2013. augusztus. 06.

Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa a közfoglalkoztatásból való kizárás egyes szabályai kapcsán

Az alapvető jogok biztosa szerint több szempontból aggályos az a felhatalmazás, amellyel élve az önkormányzatok a szociális támogatás feltételéként előírhatják és ellenőrizhetik a kérelmező lakókörnyezetének belső állapotát, rendezettségét. Szabó Máté ombudsman kezdeményezte annak alkotmánybírósági felülvizsgálatát is, hogy automatikusan ki lehet-e zárni az érintetteket a közfoglalkoztatásból a tankötelezettség teljesítésével, valamint a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos mulasztás miatt.
2013. augusztus. 04.

Az alapvető jogok biztosának indítványai a közösségi együttélés szabályai kapcsán

Az alapjogi biztos az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel hiányoznak az úgynevezett közösségi együttélési szabályok törvényi garanciái, amelyek kijelölnék az önkormányzatok bírságolási jogkörének kereteit. Szabó Máté ombudsman emellett precedensjelleggel kezdeményezte a Kúriánál a belvárosi önkormányzat e tárgykörben született rendeletének törvényességi felülvizsgálatát.
2013. augusztus. 04.

Ismét a közszereplők bírálhatóságát korlátozó szabályokat érintő ombudsmani indítványról

Téves és megalapozatlan az a sajtóban megjelent állítás, amely szerint az alapvető jogok biztosa egy konkrét bírósági ügy, döntés miatt fordult volna az Alkotmánybírósághoz. Az indítványban az ombudsman kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy alaptörvény-ellenes a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv közszereplők bírálhatóságát szabályozó rendelkezésének „méltányolható közérdekből" fordulata.
2013. augusztus. 02.