null Válsághelyzetben a humanitárius szempontok legyenek az elsők - az ombudsman felhívása a menekültválság kezelésének követelményéről

Székely László, az alapvető jogok biztosa szerint a tömeges migráció következtében létrejött példátlanul súlyos helyzet az emberi jogi követelményeknek megfelelő, felelős megoldást követel. Az ombudsman a hatáskörének megfelelően vizsgálja a kérdés egyes konkrét fejleményeit, illetve személyesen is tájékozódott a körülményekről. A biztos helyetteseivel együtt, az ENSZ nemzeti emberi jogi intézményeként folyamatosan nyomon követi a humanitárius válsághelyzet kezelésével kapcsolatos intézkedéseket.

Székely László szerint jelen pillanatban a humanitárius probléma kezelése az elsődleges. A menekültkérdés közép és hosszú távú kezelésével kapcsolatos vita jogos és fontos, de a megoldásokat kereső erőfeszítések közepette is az embert kell látni a menekültben. Székely László arra is emlékeztet, hogy a magyar határhoz érkező menekültek között egyre több gyermek van, és ők az állam részéről a magyar és nemzetközi jog előírásai értelmében is különleges figyelmet, gondoskodást igényelnek.

Az ombudsman szerint e rendkívüli, korábban még nem tapasztalt helyzetben szükség van a hatóságok részéről a világos és egyértelmű tájékoztatásra, az érintettek és a közvélemény hiteles informálására. A helyzet kezelése várhatóan még hosszú ideig nagy terheket ró az országra, ezért is érdemes építeni a nemzetközi emberi jogi intézmények, így különösen az ENSZ, az UNICEF és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) szakmai segítségére és tanácsaira. A biztos jelezte, hogy ebben a feladatban maga is kész együttműködni. Székely László egyetért az UNHCR felhívásával, amely szerint lehetővé kell tenni valamennyi humanitárius szervezet számára, hogy folyamatosan segítséget nyújthassanak a menekült embereknek a határ gyűjtőpontjain, javítani kell a helyszíni koordinációt, a befogadás feltételeit és a menekültekkel való kommunikációt. A jól tájékozott emberek még kritikus szituációban is együttműködőbbek. Az ombudsman arra is felhívja a figyelmet, hogy aki nyilvánosan megszólal az ügyben, azt a felelősségének tudatában tegye.

Az alapvető jogok biztosa köszönetét fejezi ki valamennyi magyar és külföldi magánszemélynek, civil és egyházi szervezetnek, akik önkéntesen, adományaikkal, munkájukkal, intézményi és személyes áldozatvállalásukkal segítették és segítik a menekülteket.

Az ombudsman arra is emlékeztet, hogy elismerést és tiszteletet érdemelnek a rendőrök, a hatóságok munkatársai is, akik a menekültekkel közvetlenül találkozva rendkívüli helyzetekben igyekeznek megoldásokat találni a napról napra gyarapodó problémákra.