null Terrorista támadások Párizsban

Székely László, az alapvető jogok biztosa a párizsi terrortámadások után levélben nyilvánította részvétét és együttérzését Jacques Toubonnak, a Francia Köztársaság emberi jogi biztosának.    

A magyar ombudsman francia nyelvű levele megnyitható itt.

A levél fordítása:

 

Kedves Kolléga!

Mély megrendüléssel értesültem a sok ember halálát okozó és az egyetemes emberi értékek ellen támadó kegyetlen párizsi terrorista merényletekről.

Munkatársaim és a magam nevében, osztozva hazája gyászában, őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki Önnek és az áldozatok hozzátartozóinak a tragikus veszteségek miatt.

Fogadja legőszintébb tiszteletemet

Székely László    

az alapvető jogok biztosa

 

Az egyetemes emberi jogok és szabadságjogok melletti kiállás szükségességéről közleményt adott ki a francia Nemzeti Emberi Jogi Konzultatív Bizottság. A Francia Köztársaság független tanácsadó testülete a kormány, az elnök és a Parlament munkáját támogatja az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok mind teljesebb érvényesülése érdekében.

A francia nyelvű közlemény megnyitható itt.

A közlemény fordítása:

 

A Nemzeti Emberi Jogi Konzultatív Bizottság tagjai mindannyian kifejezzük mély megrendülésünket és őszinte együttérzésünket az áldozatokkal, valamint hozzátartozóikkal e szörnyű megpróbáltatások idején.

Alig egy évvel ezelőtt az Hyper Cacher* és a Charlie Hebdo** elleni merényletek után mindannyian felhívtuk a figyelmet a szólásszabadság értékeire, üdvözöltük az egész nemzet részéről megnyilvánuló szolidaritást, figyelmeztettünk az általánosítás következményeire, valamint arra, hogy óvakodjunk egy közösség egyetemleges felelősségre vonásától és őrizzük meg a kulturális sokszínűséget.

Mindannyiunkat mélyen lesújtanak és felháborítanak az újabb erőteljes, koncentrált és összehangolt terrorista merényletek. Ezek a gyalázatos események civileket vettek célba és gyilkoltak meg, ugyanakkor nemcsak a francia nemzet, hanem az egész emberiség ellen irányulnak. Ártani akarnak a köztársaságunk jelmondataként megfogalmazott szabadság – egyenlőség – testvériség értékeinek, ugyanakkor, tágabb értelemben, a minden emberi lény méltóságán alapuló egyetemes emberi jog értékeinek.

Hitet teszünk amellett, hogy az emberi jogok egyetemesek, általánosak és elidegeníthetetlenek. Most még fontosabb, mint valaha, hogy felhívjunk minden franciát, hogy álljon ki a közös történelmünk alapját képező értékek, valamint az alapvető szabadságjogok elvei mellett.

*kóser bolt Párizsban **francia szatirikus lap