null Támogatták a szaktárcák az ombudsmani ajánlást - konstruktív és gyors jogszabály-módosítás a közfoglalkoztatottak szociális biztonságáért

Az alapvető jogok biztosának ajánlását követően három szaktárca együttműködése révén példás gyorsasággal sikerült korrigálni egy, a közfoglalkoztatottak alapjogai szempontjából aggályos szabályozási hiányosságot. Az ombudsman bízik abban, hogy más kiszolgáltatott csoport védelme érdekében, más ügyben is sikerül ilyen gyors eredményt felmutatni.

          Székely László ombudsman egy panaszügy vizsgálata nyomán átfogó jelentésében a vonatkozó jogszabályok kiegészítését, illetve pontosítását kérte az emberi erőforrások miniszterétől annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatásban töltött időtartam a szociális ellátás feltételeként szabott, munkaügyi szervvel való együttműködési időszaknak minősüljön. A korábbi szabályozás szerint ez nem így volt és ez oda vezetett, hogy a közfoglalkoztatásban töltött idővel kitolódott a szociális ellátásra való jogosultság megszerzése, a különben is nehéz körülmények között élő, egzisztenciálisan rászoruló emberek a közfoglalkoztatási időszak lejárta után önhibájukon kívül hónapokon át nem juthattak szociális ellátáshoz.

Az ajánlásra adott válaszokból kitűnt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az együttműködésre felkért Belügyminisztérium egyaránt egyetért a jelentésben foglaltakkal. Mindezek alapján 2015. szeptember 1-jével módosult a kormányrendelet szövege, amely szerint a munkaügyi hatóságokkal történő megelőző együttműködésként kell értékelni azokat az eseteket, amikor az álláskeresőként való nyilvántartás a munkaügyi központ által támogatott, szervezett képzésben, vagy közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel.

A kérdéskörben ugyancsak érintett nemzetgazdasági miniszter a biztosnak írt válaszában azt ismertette, hogy a jelentés ösztönzésére a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium munkatársai közös munkacsoportot hoztak létre, amely módszertani útmutatót dolgoz majd ki. A későbbiekben a munkacsoport jogszabály-módosítási javaslatot dolgoz ki a munkaközvetítés eljárásáról, amely figyelembe veszi a közfoglalkoztatott speciális helyzetét és az eljárás módszertani elveiben elsődleges szempontként kívánják érvényesíteni a közfoglalkoztatottak esélyegyenlőségének minél hatékonyabb biztosítását.

A miniszter tájékoztatta a biztost arról is, hogy egyetért azzal az ombudsmani megállapítással, amely szerint a közfoglalkoztatást átmeneti jellegűnek kell tekinteni és a végső cél az álláskereső elhelyezése az elsődleges munkaerőpiacon. Így vizsgálják az adókedvezmény kiterjesztését azokra a munkáltatókra, akik olyan személyek alkalmazását vállalják, akik közfoglalkoztatásban vettek részt.

A kormányrendelet módosításával, illetve a válaszokban jelzett kezdeményezések révén az alapvető jogok biztosa biztosítva látja az egzisztenciálisan kiszolgáltatott csoportok közé tartozó közfoglalkoztatottak szociális biztonsághoz való alapjogával kapcsolatos korábbi jelentésében feltárt visszásság orvoslását.