null Tájékoztatás kérése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésének tervéről

Tájékoztatás kérése a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésének tervéről

 

Mi indokolja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetését? Milyen előzetes hatásvizsgálatokat végeztek, mely szakmai szervezetek véleményét kérték ki?  Milyen módon biztosítja a jövőben az állam az intézményesített örökségvédelmet? Szabó Máté ombudsman Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyminisztertől várja a válaszokat.

Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény kiemelten fogalmazza meg, hogy az ombudsman tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordít az Alaptörvényben meghatározott értékek (közöttük a jövő nemzedékek érdekei) védelmére. Az Alaptörvény deklarálja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

Erre a törvényben előírt feladat- és hatáskörére hivatkozva Szabó Máté 15 napos határidővel kérte Navracsics Tibor miniszter tájékoztatását.