null Szentgotthárd környékének szennyezett levegőjéről

Szentgotthárd környékének szennyezett levegőjéről

AJB-3360/2012

 

Az aggasztó környezet-egészségügyi tények ellenére az illetékes hatóság csak részben teljesíti a levegő minőségellenőrzését előíró kötelezettségét Vas és Zala megyében. Az ombudsman az ott élők egészséghez való jogát látja veszélyeztetve.

A tervezett heiligenkreuz-i hulladékégető erőmű környezeti hatásvizsgálati dokumentációja olyan adatokat, információkat tartalmazott, amelyek önálló ombudsmani vizsgálat lefolytatását tettek szükségessé. Az alapvető jogok biztosának megküldött, és a legutóbbi, még a 2000 és 2004 közötti időszakról szóló felmérés szerint például a Szentgotthárdi kistérségben élő férfiak körében az országos átlagnak csaknem négyszerese a légzőrendszeri megbetegedések miatt bekövetkezett halálozás. A 15-64 éves nők között az országos átlaghoz viszonyítva csaknem 35 százalékkal nagyobb a daganatos megbetegedések következtében elhunytak száma.

Szabó Máté ombudsman jelentésében megállapította, hogy az aggasztó környezet-egészségügyi mutatók ellenére a vidékfejlesztési minisztérium által üzemeltetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) keretében az illetékes környezetvédelmi felügyelőség Vas és Zala megye területén csak részben tesz eleget a mérési kötelezettségének, ami az itt lakók egészséges környezethez való jogát és a testi és lelki egészséghez való jogát egyaránt sérti és veszélyezteti. A kiemelt jelentőségű szennyezőanyagokra vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő mérések és az OLM rendszerében a nyilvánosan hozzáférhető mérési adatok hiányában azonban sem a légszennyezettségi zónák kijelölése nem lehet kellőképpen megalapozott, sem a levegőminőség, illetve a levegő-egészségügyi helyzet javítására szükséges intézkedések nem határozhatóak meg hatékonyan és pontosan. A térségben a biztosnak megküldött adatok szerint a határ osztrák oldalán is folyamatosan és kirívóan magasak a levegő por és ózon terheltségi szintjének adatai.

Szabó Máté felkérte a vidékfejlesztési minisztert és a felügyelőség igazgatóját, gondoskodjanak a levegőterheltségi szint mérésével kapcsolatos kötelezettség maradéktalan teljesítéséről, és az OLM honlapján a mérési adatok nyilvánosságáról. Azt is javasolta az ombudsman, hogy a miniszter az osztrák környezetvédelmi minisztériummal kezdeményezzen együttműködést, amely során összehangolnák a levegőminőség javítására irányuló intézkedéseiket.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203360.rtf/8534c5a8-f795-4da4-867d-6908e4fc8457 oldalon olvasható.