null Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettes közleménye

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2016. április 19-i ülésén egyhangúlag elfogadta a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes, Szalayné Sándor Erzsébet  2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amely az alapvető jogok biztosa és helyettesei éves összefoglalójának része.

A 13 magyarországi nemzetiség választott szószólóiból álló országgyűlési bizottság az ülés nyomán kialakított állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi ombudsmanhelyettes és a bizottság együttműködését szakmailag és emberileg is rendkívül sikeresnek ítélik. Szalayné Sándor Erzsébet jelezte: a jövőben is támaszkodni kíván a nemzetiségi szószólókkal és a nemzetiségek bizottságával való szoros együttműködésre, és segítséget fog nyújtani a szószólók által felvetett, a hatáskörébe tartozó konkrét ügyekben.

A beszámoló szóbeli kiegészítésében az ombudsmanhelyettes elmondta, hogy a törvényben meghatározott alapfeladatainak megfelelően 2015-ben is megkülönböztetett figyelemmel kísérte a nemzetiségi jogok és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, kiemelten foglalkozott a nemzetiségek képviselőivel való kapcsolattartással, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével és a tevékenysége média-megjelenésével. Nemzetközi téren az ombudsmanhelyettes továbbra is az ENSZ, az Európa Tanács és az EBESZ égisze alá tartozó, a nemzetiségek jogaival foglalkozó szervezetekkel meglévő együttműködést tartja a legfontosabbnak.

A 2015. év vizsgálatai közül Szalayné Sándor Erzsébet négy ügytípust emelt ki: az átalakult nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmények támogatásával, a nemzetiségi önkormányzat együttdöntési jogának korlátozásával, az oktatási szegregációval, az ehhez kapcsolódó szabályozással, valamint a telepfelszámolással, teleprehabilitációval összefüggő ügyeket. Az ombudsmanhelyettes jelezte, hogy a jelentősebb vizsgálatok, valamint a nemzetiségi közösségeket érintő problémák megoldására irányuló egyeztetések során a továbbiakban is számít az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának segítő együttműködésére.