null Pável Ágoston, a magyarországi szlovének kiemelkedő személyisége születésének 130. évfordulójára emlékezve - a nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként fontosnak tartom, hogy megemlékezzünk a közös hazánkban velünk élő államalkotó nemzetiségeink kiemelkedő szülötteiről.

130 éve született Pável Ágoston, a magyarországi szlovének első hivatásos tudós kutatója. Születésének évfordulója alkalmat ad arra, hogy egy olyan kiváló ember munkásságát idézzük fel, aki nyelvészként, néprajzkutatóként, költőként és műfordítóként nem csak szűkebb közössége számára, de Vas megye szellemi életének egyik legkiemelkedőbb alakjaként a többségi társadalom által is elismert, máig ható kulturális értékeket teremtett.

Pável Ágoston tudományos tevékenységével, szlovén nyelvészeti és néprajzi kutatásaival és értekezéseivel, középiskolai tanári és egyetemi oktatói munkásságával, Vas megyei könyvtár- és múzeumszervezőként valamint folyóirat-alapítóként végzett munkájával, a szűkebb és a tágabb közösségéért, szülőföldjéért és hazájáért vállalt áldozatos és elkötelezett ténykedésével kiemelkedő módon járult hozzá a térségben évszázadok óta együtt élő szlovén, magyar és osztrák nemzetiségek párbeszédéhez, a kultúrák közötti kommunikáció megteremtéséhez.

Az Illyés Gyula által méltán „két nép hű fiának" nevezett tudósra és költőre emlékezve bízom abban, hogy Pável Ágoston munkássága és szellemi hagyatéka nem csak a magyarországi szlovén közösségben és szűkebb pátriájában, Vas megyében él tovább, hanem a népek és nemzetek közötti együttműködést szorgalmazó törekvései egy olyan Európa megteremtéséhez is hozzájárulnak, amelyben minden nemzetiség, éljen a határ bármelyik oldalán, szabadon használhatja anyanyelvét és megvallhatja, ápolhatja kulturális identitását.

 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC

egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes