null Nem engedték javítani, pedig joga lett volna - ombudsmani jelentés egy aggályos iskolai gyakorlatról és a fenntartó mulasztásairól

Az alapvető jogok biztosa egy szülői beadványt vizsgálva jutott arra, hogy egy kalocsai speciális iskola jogsértő gyakorlatot követ a javítóvizsga lehetőségének biztosítása során. Székely László ombudsman a konkrét ügyben a fenntartó mulasztását is megállapította, és immár nem először hívta fel a figyelmet, hogy a tankerületeknél komoly aggályokat vet fel a szülők által benyújtott kérelmek megfelelő kezelése.

Egy szülő fordult a biztoshoz és beadványában a Kalocsai Tankerület eljárását sérelmezte. A panaszos azt kifogásolta, hogy nem kapott megfelelő választ arra a tankerülettől, miért nem engedték javítóvizsgára a lányát a 2013/2014. tanévben a Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.

Az igazgató tájékoztatása szerint a nevelőtestület az osztályozóértekezleten döntött úgy, hogy a panaszos lánya két tantárgyból nem teljesítette a követelményeket, így évet kell ismételnie. Az egyes tanulók fogyatékosságának eltérő sajátosságai miatt nem határozták meg a tanulókként letehető javítóvizsgák számát, annak mértékéről az egyéni körülmények alapján döntöttek. Az elmúlt két évben két olyan tanulójuk volt, aki két tárgyból ért el elégtelent és nem engedték javítóvizsgára, míg egy másik, ugyancsak két tárgyból elégtelen osztályzatot elérő tanulót engedtek javítani.

Az ombudsman vizsgálatában figyelemmel volt arra, hogy a panaszban szereplő tanuló a szakértői bizottság véleménye szerint enyhe értelmi fogyatékossággal él, sajátos nevelési igényű, és arra is, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatására vonatkozó irányelv nem állapít meg az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket a tanulói teljesítmény értékelésére. A jelentés kiemeli, hogy az iskola honlapján elérhető pedagógiai program, az annak részét képező helyi tanterv tartalmazza a javítóvizsga szabályait. Ezek szerint javítóvizsgát lehet tenni, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból kapott a tanuló elégtelen osztályzatot.

Mindezek alapján az ombudsman megállapította, hogy az iskola nevelőtestületének nincs mérlegelési joga a javítóvizsgára bocsátással összefüggésben. A javítás joga mindaddig nem tagadható meg, míg három tantárgyból értékelték a tanuló tudását elégtelenre. A vizsgált ügyben a tanuló viszont csak két tantárgyból kapott elégtelent, így tőle a javítóvizsga lehetőségét nem lehetett volna megtagadni. A jelentés rögzíti, hogy az iskolában ez nem egyszeri eset volt, hanem bevett gyakorlat, ami az ombudsman álláspontja szerint nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével. A biztos a fenntartó eljárásában ugyancsak visszásságot tapasztalt, mivel a jogsértő iskolai gyakorlatot a Kalocsai Tankerület vezetője még a szülői kérelem alapján sem észlelte.

Az ombudsman utalt arra, hogy a bodajki általános iskola, illetve a móri tankerület eljárását vizsgáló korábbi jelentésében már kezdeményezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) elnökénél, hogy szervezze meg a tankerületi igazgatók és a tanügyi igazgatással foglalkozó munkatársak továbbképzését, ezzel segítve a szülői kérelmek elbírálására irányadó eljárási szabályok betartását. A jelentés szerint a kezdeményezés indokoltságát csak megerősítették a mostani vizsgálatban feltárt problémák. Székely László ombudsman a KLIK elnökét arra kérte, hogy a kalocsai iskola visszás gyakorlatának megszüntetése mellett az egyedi panaszügyben tegye meg a szükséges intézkedéseket a tanuló jogainak érvényesítése érdekében.