null Nem elegendő a jogorvoslat formális lehetősége - az ombudsman a felsőoktatási felvételi eljárásról és az utólagos regisztrációról

Nincsenek összhangban az egyetemek és főiskolák oktatásszervezési ciklusaival azok a határidők, amelyeken belül el kell bírálni a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket. Ez pedig akadályozza, hogy a sikeresen fellebbező diák még a képzési időszak megkezdése előtt beiratkozhasson. Székely László ombudsman a szaktárcától kért intézkedést, mert a jelenlegi határidők és a meglévő infrastrukturális feltételek akadályozzák a felsőoktatáshoz való hozzáférést és a tartalmi jogorvoslatot.

Az alapvető jogok biztosa korábbi vizsgálatai során is problémásnak találta a felvételi eljárás jogorvoslati kérelmeinek elbírálásához szükséges törvényi határidőket. Mire ugyanis a jogorvoslati eljárásban megszületik a diák számára kedvező döntés, akkorra már az utólagos beiratkozás időszaka és a tárgyfelvétel is lezajlott, közben pedig már elkezdődött a tanév. A biztos a felvételizők tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogának érvényesülése, az intézményi gyakorlat megismerése és feltárása érdekében indított hivatalból vizsgálatot, ennek keretében pedig összesen 20 felsőoktatási intézmény rektorát kereste meg.

Az általános felvételi eljárásban a jogorvoslati kérelemről másodfokon az emberi erőforrások minisztere dönt, és az ombudsmani vizsgálat kezdetekor hatályos szabályok értelmében ennek határideje november elejére esett. A biztos vizsgálata még tartott, amikor egy törvénymódosítás a szaktárca rendelkezésére álló 40 napos határidőt 5 nappal csökkentette, és – szemben a korábbi szabályozással – immár nincs lehetőség a határidő meghosszabbítására sem. Az alapjogi biztos jelentésében rámutatott, hogy ez a módosítás szükséges, de nem elégséges megoldás a jogalkotó által is felismert probléma kezelésére. Az egyetemeken és főiskolákon ugyanis az utólagos regisztrációra, illetve beiratkozásra október első hetében, néhány intézményben kivételesen október második hetében adnak lehetőséget, vagyis a fellebbezési kérelmet benyújtó hallgató nem kezdheti meg időben a tanévet.    

A jelentés rögzíti, hogy a hallgatók jogorvoslathoz való jogát tartalmi értelemben kiüresíti, hogy ma a fellebbezés lehetősége csak formálisan biztosított, a hallgató ugyanis még akkor se tud időben beiratkozni, ha az ügyét határidőben bírálják el. Székely László arra is felhívta a figyelmet, hogy a visszás helyzet orvoslása alól nem adhat felmentést az a tény, hogy az összes felvételizőhöz képest minimális azok száma, akik esetében végül másodfokon eredményesen végződik a jogorvoslati eljárás.

A jelentés szerint jelentősen befolyásolja a kérelmek határidőn belül történő elbírálását, hogy az évente több száz másodfokú jogorvoslati kérelemhez képest alacsony a feldolgozáshoz rendelkezésre álló hivatali apparátus létszáma. A biztos megállapította, hogy a változatlan személyi feltételek a jövőben is megnehezíthetik a kérelmek határidőn belüli elbírálását, vagyis veszélyeztetik a tisztességes eljárás és a jogorvoslati jog érvényesülését. A hatékonyság növelését segítheti elő ugyan, hogy 2016. január 1-től az Oktatási Hivatal vette át a feladatot, de a kérelmek gördülékeny elbírálásához további intézkedések szükségesek.

Az alapvető jogok biztosa kezdeményezte az emberi erőforrások miniszterénél, hogy a szabályozás megfelelő módosításával tegyen további lépéseket a felsőoktatási felvételi eljárás jogorvoslati határidőinek csökkentése érdekében, valamint gondoskodjon arról, hogy biztosítottak legyenek a jogorvoslati kérelmek hatékony elbírálásához szükséges feltételek.