null Korlátozott kegyeleti jogok

Eltemetett bánat – korlátozott kegyeleti jogok

AJB-4291/2010

 

Egy magzat elvesztése nagy trauma. Még nagyobb lehet, ha a család nem kap lehetőséget a méltó búcsúra. Az állampolgári jogok biztosa a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét látja abban, ha a halott magzatot nem engedik méltó módon eltemetni.

Egy panaszbeadvány arra hívta fel az ombudsman figyelmét, hogy egyes kórházakban a 24. hetes, vagy annál fiatalabb korban elhalt magzatok esetében nem teszik lehetővé a szülők számára, hogy eltemethessék gyermeküket, továbbá a magzati halálozás esetében a méltó búcsúra egyes helyeken nem kerülhet sor. A panaszt kivizsgáló biztos összehasonlította az ország különböző régióiban hat kórház ez ügyben folytatott gyakorlatát és megállapította, hogy az nem egységes.

A jogszabály csak a 24. terhességi hét után elhalt magzatok esetében utal arra, hogy a hozzátartozó nyilatkozhat arról, hogy maga kívánja eltemetni a gyermeket. Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a magzatukat a terhesség alatt elveszítő nők azonos helyzetben vannak abban a tekintetben, hogy megilleti őket a döntési jogosultság: kívánják-e a halott magzatuk kiadását az egészségügyi intézménytől, hogy méltó körülmények között eltemethessék, meggyászolhassák. A hátrányos megkülönböztetés alkotmányi tilalmába ütközik az az intézményi gyakorlat, amely vetélés esetén nem teszi lehetővé, hogy a hozzátartozók megkaphassák és eltemethessék a halott magzatot. Erre tekintettel a biztos a szabályozás módosítását kérte.

Korábbi, 2004-ben született ombudsmani jelentéséhez hasonlóan Szabó Máté most is utalt a gyász feldolgozásának fontosságára. Hangsúlyozta, hogy semmiképpen sem múlhat a búcsúzás lehetőségének felkínálása pusztán az adott egészségügyi intézmény vezetőjének véleményétől, álláspontjától. A kegyeleti jog ugyanúgy megillet minden családot attól függetlenül, hogy hány éves, vagy esetleg még meg sem született hozzátartozóját veszítette el. A kegyeleti jog alapvetően a családot illeti meg, akinek jellemzően már a megszületés előtt erős érzelmi kapcsolata alakul ki a magzattal.

A jelentés kitér továbbá arra, hogy a vetélés során elhalt magzatok „egészségügyi hulladékként" történő megsemmisítése tilos, a jogszabályi rendelkezések egyértelműen a temetésüket írják elő.