null Jogszabályi problémák a hulladékrendeletben - az ombudsman módosítást javasol

Ellentétesek a jogszabályokkal, nem felelnek meg a polgári törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseinek, egyoldalú és aránytalan tehertételt jelentenek azok a feltételek, amelyeket a békéscsabai önkormányzat rendelete előír a 120 literesnél kisebb hulladékgyűjtő edényt igénylő társasházi lakóknak. Székely László ombudsman a rendelet módosítását javasolta.

Egy békéscsabai társasház lakóinak nevében egy panaszos azért fordult az alapvető jogok biztosához, mert álláspontja szerint az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete a társasházak tulajdonosaira – a családi házak tulajdonosaival szemben – hátrányos rendelkezéseket tartalmaz.

Egy 2012. decemberi rendeletmódosítás következtében az ingatlanhasználóknak már van lehetőségük kisebb, a korábbi 120 literes mellett 80 literes edényt is választani a hulladékgyűjtésre, azonban a társasházak tulajdonosai nem tudják teljesíteni a kisebb edény választásának rendeletben előírt feltételeit. Ez azzal is jár, hogy a 120 literes edényméret szerint kell a közszolgáltatási díjat megfizetniük akkor is, ha egyébként a társasházban ennél kevesebb hulladékuk keletkezne.

A békéscsabai közgyűlés hulladékgazdálkodási rendelete abban megfelel az alkotmányossági követelményeknek, hogy biztosítja az ingatlanhasználók számára a 120 literesnél kisebb, 80 literes hulladékgyűjtő edény választásának lehetőségét – állapította meg jelentésében az ombudsman. Ugyanakkor viszont ennek a rendeletben előírt feltételei ellentétesek a jogszabályokkal, valamint nem felelnek meg a polgári törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseinek, a kikötések ellentmondóak és a fogyasztók helyzetét egyoldalúan és aránytalanul terhessé teszik.

A társasház egyes lakói hivatkozhatnak arra, hogy ők nem „termelnek" annyi szemetet, amennyi a nagy hulladékgyűjtőket megtöltené, tehát kevesebbet is fizetnének az elszállításért. Az önkormányzat rendeletében viszont kikötötte, hogy csak akkor lehet áttérni a 80 literes hulladékgyűjtőért felszámított díjra, ha a lakók egyénileg még az igénylésük benyújtása előtt külön-külön meg is vásárolják a kisebb kukásedényt és közszolgáltatónak bemutatják az erről szóló számlát. Eközben pedig továbbra is létezik az a rendelkezés, hogy a társasházak a hulladékgyűjtőket a háztartásonkénti minimális űrmértékek összegét alapul véve közösen használják. A két rendelkezés ellentmondására rárakódik egy további probléma: feltételként állapítja meg a rendelet, hogy zárható tárolóban kell tartani a szemétgyűjtő edényeket, ámde ott a közösen használtaktól nem férnének el az alacsonyabb díj előfeltételeként megvásárolt kisebb fajták, ha egy nagyobb társasház több lakója a kisebb edényt választaná.

 Az alapvető jogok biztosa szerint az önkormányzati rendelet ellentmondó és felesleges rendelkezései sértik a jogbiztonság követelményét Ezért Székely László a rendelet módosítását javasolta a békéscsabai közgyűlésnek.