null Jogbiztonságot és tisztességes ügyintézést - az ombudsman egy közérdekű bejelentés sorsáról

Sérült a jogbiztonság és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való alapjog – állapította meg Székely László ombudsman egy közérdekű bejelentés sorsát panaszoló beadvány kivizsgálása nyomán. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ugyanis nem tartotta be a hozzá továbbított közérdekű bejelentés elbírálására rendelkezésére álló 30 napos határidőt, és a bejelentőt nem is értesítette az eljárás elhúzódásáról. A biztosnak küldött panaszban az is szerepelt, hogy bár a Hivatal szabálytalanságokat állapított meg, felelősségre vonást nem kezdeményezett.

Az alapvető jogok biztosa 2014. január 1-je óta fogadja a közérdekű bejelentéseket, amelyek indíttatása a társadalom vagy a közösség érdeksérelmeinek orvoslása. Ha a bejelentő szükségesnek látja, a biztos az ügyet a beküldő védelmében anonimizálva, vagyis személyes adatok nélkül továbbítja az illetékes hatóságokhoz. Az ombudsman külön kérésre vizsgálhatja a közérdekű bejelentés intézésének módját is.

Ez utóbbi történt akkor is, amikor a bejelentő a kezdeményezése sikertelenségét látva az ombudsmanhoz fordult és leírta neki a tapasztalatait. A közérdekű bejelentés lényege az volt, hogy a Pázmándi Művelődési Ház és Könyvtár bővítésénél pályázati pénzeket felhasználva olyan ablakokat építettek be, amelyek nem felelnek meg az építési szabályzat előírásainak. Erről először egy helyi közmeghallgatáson beszélt, majd a Fejér Megyei Főügyészségen tett közérdekű bejelentést. Onnan az ügyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém megyei kirendeltségéhez tették át – a Hivatal pedig nem végezte el a vizsgálatot határidőre.

 A helyi önkormányzat közmeghallgatásával kapcsolatban az ombudsmannak nincs hatásköre. A biztos megkereste a többi érintettet és a válaszokból azt állapította meg, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hozzáállásával sértette a jogbiztonsághoz és a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jogot.  A biztos a panaszban kifogásolt felelősségre vonás elmulasztásával kapcsolatban ugyanakkor nem állapított meg jogsértést, tekintettel arra, hogy az MVH döntése még nem jogerős, valamint ezzel összefüggésben az sem volt bizonyított, hogy a bejelentett ügyben rosszhiszeműség vagy vagyoni előnyhöz jutás szándéka szerepelt volna. Az alapvető jogok biztosa felkérte a Hivatal vezetőjét, intézkedjen, hogy a jövőben fokozottabban ügyeljenek a törvényi előírások betartására.