null Ismét a kukásedény méretéről

Ismét a kukásedények méretéről

AJB-1053/2012

 

Nem felel meg a jogszabályokban foglalt szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elvének, ha egy önkormányzati rendelet nem biztosít a lakosok számára 120 literes gyűjtőedénynél kisebb kukásedényt – hívta fel a figyelmet ismét az alapvető jogok biztosa.

Szabó Máté állampolgári panaszból értesült arról, hogy egy kistelepülésen az ingatlantulajdonosok jelentős része 80 literes hulladéktároló edényzettel rendelkezik, a közszolgáltató azonban a 120 literes után állítja ki nekik a számlát.

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata, a közszolgáltatás igénybevétele pedig az adott településen élő, és hulladékot termelő természetes személyek számára kötelező. A település ingatlantulajdonosai által választható gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a helyi rendeletek jelölik meg.

A biztos a konkrét eset kapcsán megállapította, hogy a település hulladékkezelésről szóló helyi rendelete nem tartalmaz rendelkezést a 80 literes edényzetet használó ingatlantulajdonosok díjfizetéséről. Az ombudsman kifogásolta, hogy az önkormányzat hosszú ideje tudomással bír arról, hogy számos ingatlantulajdonos 80 literes edényzetet használ, ennek ellenére nem került sor a rendelet korrigálására, tehát a rendelet alapján a településen nem vehető igénybe 80 literes kukásedény.

A biztos hangsúlyozta, hogy a használathoz igazodó különböző méretű edényeknek a helyi rendeletekben előírt választhatósága garanciális jelentőségű a szolgáltatás-ellenszolgáltatás érvényesülése szempontjából, továbbá azt is, hogy az egy-két személyes háztartásokban, illetve a kisebb településeken, „falusias környezetben" lakók – életmódjukból eredően, a háztáji gazdálkodás, mezőgazdasági termelés, komposztálás stb. miatt – jelentősen kevesebb hulladékot termelnek, ezért számukra a hulladék begyűjtéséhez biztosítani kell kisebb edények igénybevételének lehetőségét.

Az ombudsmani gyakorlat töretlen: ha egy települési önkormányzat a 110/120 literes gyűjtőedénynél kisebb edényzetet nem biztosít, akkor a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosok számára nem teszi lehetővé az arányos díjfizetést. A biztos kiemelte azt is, hogy nem képes ösztönözni a kevesebb hulladék-termelésre, éppen a hulladékgazdálkodás legfontosabb elve, a megelőzés ellen hat, amennyiben a kötelező méretű gyűjtőedény túlzott nagyságú.

Az alapvető jogok biztosa a bepanaszolt település képviselő-testülethez fordult, és kérte: gondoskodjanak a rendelet módosításáról, továbbá felkérte a közszolgáltató vezetőjét, hogy feladataik ellátása során fordítsanak kiemelt figyelmet a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásaira.

A jelentés a /documents/10180/143994/201201053.rtf/f9076764-4ff7-46ff-bffa-ffd94e810b0c oldalon olvasható