null Hivatalból tájékozódik az ombudsman a Csongrád megyei gimnáziumi felvételi eljárás kapcsán

 

Az alapvető jogok biztosa eljárást indított és tájékoztatást kért a szaktárcától a Csongrád megyében történt gimnáziumi felvételit érintő tankerületi döntések kapcsán. Dr. Kozma Ákos ombudsman utána kíván járni annak, hogy az ügyben mennyire megalapozottak a korábbi értesülések, így felmerülhet-e az érintett tanulók oktatáshoz való jogának sérelme.

Az alapvető jogok biztosa értesült arról, hogy összesen három Csongrád megyei gimnáziumban (Makón, Csongrádon és Szentesen) a Klebelsberg Központ utasítására a középiskolai felvételi eljárásban részt vett és a gimnáziumok valamelyikébe az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvételt is nyert tanulókat a gimnáziumok mégsem vehetik fel. Az értesülések szerint azért, mert a tankerület utólag csökkentette a felvételi eljárásban tavaly meghirdetett osztálylétszámokat. Az érintett tanulók száma az egyik gimnáziumban 11 fő, a többi intézmény hasonló adatairól nem adtak hírt. A lépést a tankerület a megyei középfokú oktatás színvonalának emelésével indokolta. A sajtóhírek szerint később azonban a szentesi gimnázium esetében az intézkedést a tankerület visszavonta azzal, hogy az érintett, fel nem vett tanulók számára rendkívüli felvételi eljárást írnak ki.

Az ombudsman az ügy kapcsán emlékeztet arra, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló hatályos miniszteri rendelet a tanulók felvétele kérdésében egyértelműen fogalmaz. A felvételi eljárásban eredményesen részt vett, az eredménye alapján rangsorolt és a meghirdető iskola által elfogadott felvehető létszámon belül lévő, a Felvételi Központ által az egyeztetett felvételi jegyzékre felvett jelentkező még a tankerület kezdeményezésére sem utasítható el. Az esettel összefüggő körülmények tisztázása érdekében az alapvető jogok biztosa mindezekre tekintettel a döntésről és annak hátteréről a köznevelésért felelős államtitkártól kért tájékoztatást, azt is tudakolva, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a jogszerű felvételi eljárás biztosítására.