null Hallgatói átsorolási eljárásokkal kapcsolatban foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Sértette a jogállamiság elvét és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), amikor az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Dr. Kozma Ákos felkérte a BGE rektorát, gondoskodjon arról, hogy a belső intézményi dokumentumok a hatályos törvényi szabályok keretei között teljeskörűen szabályozzák a hallgatók átsorolását.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke a BGE átsorolási gyakorlatának jogszerűtlenségét sérelmezve beadvánnyal fordult az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához. Álláspontja szerint a BGE az állami ösztöndíjas képzési formáról az önköltséges képzésre történő átsorolás feltételeit a felmenő rendszer figyelmen kívül hagyásával alkalmazta.

A felmenő rendszer fogalmi lényege, hogy az új követelmények nem alkalmazhatóak azokra, akik annak bevezetését megelőzően létesítettek hallgatói jogviszonyt, erre kizárólag a hallgató szigorúbb követelményekre irányuló kifejezett választása esetén lenne lehetőség.

Az alapvető jogok biztosa az AJB-933/2020. számú ügyben készült jelentésében megállapította, hogy a BGE az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését és ezzel a mulasztásával, majd pedig a hiányos szabályzat alkalmazásával a jogállamiság elvét sértette és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott. Az alapvető jogok biztosa megjegyezte, hogy az intézményi szabályozás kialakítását nehezítheti az a tényező, hogy az Nft. 116. § (8) bekezdésének rendelkezését 2015. szeptember 1-jét követően összesen öt alkalommal is módosították, végül pedig az átsorolás alapját képező képzési követelmények 2016. szeptember 1-jétől átkerültek az Nft. 116. § (8) bekezdésébe. A jogalkotó tehát vélhetően érzékelte a jogalkalmazói bizonytalanságot, és ennek nyomán a képzési követelményeket és azok alkalmazhatóságának szabályait összevonta. Az ombudsman megállapította azt is, hogy a HÖOK nyilatkozata és a rektor tájékoztatása között ellentmondás húzódik, amely elsősorban az átsorolással érintett hallgatói létszám tekintetében áll fenn, annak megalapozott feloldása ‒ a rendőrségi vagy a bírósági eljárásban meglévő nyomozati, illetve más alakszerű bizonyítási eszköz hiányában ‒ az alapvető jogok biztosának nem áll módjában.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a BGE rektorát, gondoskodjon arról, hogy a belső intézményi dokumentumok a hatályos törvényi szabályok keretei között teljeskörűen, az ezek mögött álló jogállami garanciáknak – így különösen a felmenő rendszer elvének – a tiszteletben tartásával szabályozzák a hallgatók átsorolását, hogy azok a hallgatók számára egyértelműek és kiszámíthatóak legyenek.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés:AJB-933/2020.