null Equinet-szeminárium az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelemről - Az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi biztoshelyettes közleménye

Az alapvető jogok biztosa és a  nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelem tárgyában megrendezett Equinet-szemináriumról

2016. november 9-én és 10-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont az Equinet (Európai Esélyegyenlőségi Hálózat) szakmai programjának, amelynek témája a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelem volt.

Az Equinet az egyenlő bánásmód intézmények európai hálózataként működő non-profit szervezet, mely aktív tevékenységet fejt ki az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció elleni küzdelem érdekében. A 34 országban működő 46 tag között Magyarországot az Egyenlő Bánásmód Hatóság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviseli.

A rendezvényen Székely László, az alapvető jogok biztosa hangsúlyozta, hogy sajnos Európa számos országában tapasztalható különböző fokú faji vagy etnikai alapú diszkrimináció, különösen a roma közösségekhez tartozó emberekkel szemben, akik továbbra is a leghátrányosabb helyzetű csoportokat alkotják Európa-szerte. A romákkal szembeni jogsértések gyökere a legtöbb esetben a társadalomban élő előítéletekből fakad, amelyek elválaszthatatlanok a roma közösségek szociális, oktatási, foglalkoztatási és lakhatási problémáitól és számos esetben gyűlölet-bűncselekmények áldozatává teszik az érintetteket.

Szalayné Sándor Erzsébet kiemelte, hogy az európai szintű párbeszédhez kitűnő alkalmat kínált az Equinet szakmai rendezvénye. Két napon keresztül a téma vezető európai szakértői osztották meg tapasztalataikat az egyenlő bánásmód intézmények munkatársaival, akik így lehetőséget kaptak arra, hogy az esettanulmányokból, egymás jó gyakorlataiból és a problémák közös feldolgozásából tanulva hatékonyabban küzdjenek meg a problémákkal. A biztoshelyettes a sikeres rendezvény főbb tanulságaiként az emberi jogi kihívások komplex jellegét, az egyenlő bánásmód és ombudsmani intézmények széleskörű vizsgálati jogköreinek fontosságát és az ezen intézményekbe helyezett közbizalmat, továbbá a média szerepét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az említett intézményeknek a rendelkezésükre álló „puha eszközöket" a mandátumaikban meghatározott körben és szükség esetén azon túl is használniuk kell az alapjogvédelmi tevékenységük során.

Evelyn Collins, az Equinet elnöke hangsúlyozta: napjainkban Európában az idegenellenesség, valamint a faji és etnikai kisebbségekkel szembeni ellenséges közhangulat általános fokozódását tapasztalhatjuk. Ez azonban nem rettentheti el a diszkrimináció ellen küzdő nemzeti intézményeket és nemzetközi szervezeteket attól, hogy a közös értékek szilárd alapján állva folytassák munkájukat. Fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a hálózat tagjai példamutató tevékenységet folytatnak a fenti célok megvalósításában. Az elnök jelezte, hogy a faji és etnikai alapú diszkrimináció elleni küzdelemmel kapcsolatos munkaanyagot az Equinet a közeljövőben véglegesíti és teszi közzé.

Link: http://www.equineteurope.org/Equinet-Seminar-Fighting-discrimination-on-grounds-of-race-and-ethnic-origin 

FB:   www.facebook.com/EquinetEurope    

         www.facebook.com/ombudsmanhelyettes 

Képünkön az esemény védnökei: 

Evelyn Collins az Equinet elnöke, Székely László ombudsman, Anne Gaspard az Equinet igazgatója és Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes.

Képgaléria:

November 9.

November 10.

Csoportképek