null ENSZ kampány a fogyatékossággal élő személyek jogainak tudatosítására

A nemzeti emberi jogi intézményeket tömörítő világszervezet (GANHRI) az alapvető jogok biztosának is megküldte Maria Soledad Cisternas Reyes, az ENSZ főtitkár fogyatékossággal és akadálymentességgel foglalkozó különmegbízottjának levelét.

A különmegbízott a fogyatékossággal élő személyek jogainak regionális és globális szintű előmozdítására kampányt kezdeményezett Good treatment for girls, boys and adolescents with disabilities in the world", azazA fogyatékossággal élő lányokkal, fiúkkal és serdülőkkel való megfelelő bánásmód” címmel.

A kampány keretében a különmegbízott 10 alapelvet dolgozott ki, amelyek népszerűsítésére tájékoztató anyagok  is készültek, köztük egy illusztrált tájékoztató füzet (letölthető: illustrations), poszter (a poster) és videót (videos) is.

A különmegbízott felkérte az ENSZ valamennyi nemzeti emberi jogi intézményét – így a magyar ombudsmant is –, hogy a tájékoztató, figyelemfelhívó anyagokat juttassák el az oktatási intézményekbe, egészségügyi ellátó központokba és kórházakba, illetve igazságügyi intézményekbe, valamint, a társadalom egyéb érintett rétegeihez, hogy ily módon is elősegítsék a fogyatékossággal élő gyermekekkel és serdülőkkel való megfelelő bánásmód tudatosítását, és hozzájáruljanak a gyakori  visszaélések és a rossz bánásmód megelőzéséhez.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény alapján az alapvető jogok biztosa tevékenysége során  megkülönböztetett figyelmet fordít a) a gyermekek jogainak, b) az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek (a jövő nemzedékek érdekei), c) az Alaptörvény XXIX. cikkében meghatározott jogoknak (a Magyarországon élő nemzetiségek jogai), valamint d) a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére. Továbbá az alapvető jogok biztosa tevékenysége során csakugyan megkülönböztetett figyelmet fordít a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásának segítésére, védelmére és ellenőrzésére.

A fentieknek megfelelően az alapvető jogok biztosa örömmel csatlakozik a különmegbízott kezdeményezéséhez és segíti a 10 alapelvvel kapcsolatos kampányt az alapelvek magyar fordításának elkészítésével, a releváns hazai szereplők tájékoztatásával, illetve a hivatal honlapján való megjelenítésével.

A 10 alapelv itt letölthető.