null ENSZ Emberi Jogi Főbiztosság delegációjának fogadása

2017. október 25-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába látogatott az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (az OHCHR) képviseletében Peggy Hicks, az OHCHR igazgatója és Paul D’Auchamp, az OHCHR regionális európai képviselő-helyettese. 

Székely László ombudsman tájékoztatója után az igazgató asszony három fő témáról, a civil szervezetek jelenlegi helyzetéről, a kísérő nélküli kiskorú migránsok magyar hatósági kezeléséről és a TOPHÁZ-ügyről érdeklődött. A biztos és kollégái részletesen beszámoltak a Hivatal és a civil szervezetek szoros együttműködéséről, a kiadott közleményekről, a Nemzeti Megelőző Mechanizmus működéséről és a tranzitzónákban tett látogatásokról.  A két fél a jövőbeni együttműködésről és egymás munkájának kölcsönös támogatásáról is egyeztetett.