null Emlékkereszt-avatáson vett részt az alapvető jogok biztosa

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére állított emlékkereszt ünnepélyes avatásán vett részt dr. Kozma Ákos 2021. szeptember 13-án Tatabányán. 

Az alapvető jogok biztosa beszédében egyebek mellett köszönetet mondott az állami erdészetek, köztük a Vérteserdő Zrt. munkatársainak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére állított emlékkeresztek létrehozásában végzett munkájukért.

Dr. Kozma Ákos beszédében kiemelte, hogy a jövő generációk érdekeinek védelméért is felelős ombudsmanként mindenhol az Alaptörvény rendelkezéseire kell felhívnia a figyelmet. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása kiemeli: „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.” Az alapvető jogok biztosa reményét fejezte ki, hogy a 21 állami erdőgazdaság által felállítandó emlékkeresztek az élet fái lesznek és megmutatják majd az utánunk következő generációknak, hogy a magyar állam betöltötte alaptörvényi kötelezettségét, amely szerint „ Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.” Az ombudsman beszéde végén az Alaptörvény XVI. cikkét idézte, amely szerint: „ Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”