null Egyszerűbb és igazságosabb üzemanyagköltség-elszámolást javasol az ombudsman

Egyszerűbb és igazságosabb üzemanyagköltség-elszámolást javasol az ombudsman

 

Indokolatlan megkülönböztetést tapasztalt az ombudsman a járművek üzemanyagköltségének elszámolását előíró jogszabályban. Abban egyes típusok alapnormája tételesen, másoké alapnorma-általányként szerepel, és a jogszabály  haszongépjárműveknél azt is meghatározza, miként kell kiszámítani a normát. Mindez a kormányrendeletben annak dacára áll így, hogy a fogyasztás valamennyi gépjármű típusbizonyítványában szerepel.

 

Összehasonlítható helyzetben van valamennyi adózó, aki közúti gépjármű üzemanyag- és kenőanyag-költségét kívánja elszámolni. A szabályozás azonban a típus alapján különbséget tesz közöttük. - -  Van, amelyeknek az alapnormáját tételesen előírja - ezek 1999 előtt gyártott járművek - másoknál az alapnorma számítási módját határozza meg, egyes esetekben általány-norma alkalmazható, de előfordulhat, hogy azt csak szakértői vizsgálat állapíthatja meg. Szabó Máté ombudsman nem talált ésszerű indokot az eltérő szabályokra.

 

Az ombudsman egy panaszügy vizsgálata után, jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a hatóságok ismerik a Magyarországon típusbizonyítvánnyal rendelkező valamennyi jármű szabványos, azonos módszertan alapján mért fogyasztási adatait, az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről szóló rendelet pedig meghatározza a hivatalos üzemanyag-fogyasztás fogalmát. Ebből az is következik, hogy nem szükséges külön hatósági eljárás az alapnorma megállapításához.

 

A jogalkotásról szóló törvény szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A gépjárművek hivatalos üzemanyag-fogyasztására, és az ezzel hasonló alapnormára vonatkozó szabályok viszont párhuzamosak és indokolatlanul többszintűek. Ez a helyzet alkalmas arra, hogy a sértse a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét, valamint bizonyos fogyasztókat hátrányos helyzetbe hoz – állapította meg az ombudsman. A biztos hozzátette, hogy a hatályos szabályozás végrehajtása mind az adózóknak, mind az adóhatóságnak jelentős adminisztrációs és anyagi terhet jelent, egyúttal állandósítja az adóigazgatási eljárások elhúzódásának veszélyét is.

 

Szabó Máté ombudsman az illetékes nemzetgazdasági miniszternek javasolta, hogy módosítsák a szabályozást és abban alapnormaként a típusbizonyítványban megjelölt tüzelőanyag-fogyasztást határozzák meg.

 

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201002449.rtf oldalon olvasható